Videa a prezentace k přednáškám LA 2

Závěrečné stránky prezentací obsahují otázky k zamyšlení a poznámky k terminologii. Ty ve videích nejsou.

Prezentace probraných témat (označena hvězdičkou *) obsahují i závěrečný kvíz včetně správných odpovědí.

 1. Determinanty
  Determinanty, základní vlastnosti (15:16, 59M) pouze prezentace*, menší verze (12M)
  Linearita, Laplaceův rozvoj (15:09, 48M) pouze prezentace*, menší verze (12M)
  Adjungovaná matice, Cramerovo pravidlo (17:08, 55M) pouze prezentace*, menší verze (14M)
  Počet koster grafu (16:30, 50M) - pouze prezentace*, menší verze (13M)
 2. Polynomy
  Polynomy, Vandermondova matice, Lagrangeova interpolace (23:19, 72M) - pouze prezentace*, menší verze (19M)
  Animace k topologickému důkazu základní věty algebry
 3. Vlastní čísla a vlastní vektory
  Vlastní čísla a vlastní vektory matic a zobrazení (10:38, 50M) - pouze prezentace*, menší verze (9M)
  Charakteristický mnohočlen (19:39, 81M) - pouze prezentace*, menší verze (17M)
  Cayleyova-Hamiltonova věta (6:02, 34M) - pouze prezentace*, menší verze (6M)
 4. Diagonalizace
  Podobné matice, diagonalizace (15:09, 65M) - pouze prezentace*, menší verze (13M)
  Diagonalizovatelnost hermitovských matic (16:46, 58M) - pouze prezentace*, menší verze (14M)
  Jordanova normální forma (27:05, 80M) - pouze prezentace*, menší verze (22M) důkaz věty od pozice 8:30 je doplňující téma
 5. Skalární součin
  Skalární součin, norma, Cauchyova-Schwarzova nerovnost (14:36, 90M) - pouze prezentace*, menší verze (13M)
  Kolmost, ortonormální báze, Fourierovy koeficienty, isometrie (18:29, 114M) - pouze prezentace*, menší verze (17M)
  Kolmá projekce, Gramova-Schmidtova ortonormalizace (20:42, 84M) - pouze prezentace*, menší verze (18M) - doplněna ukázka metody nejmenších čtverců a QR rozklad
  Ortogonální doplněk (11:51, 42M) - pouze prezentace*, menší verze (10M)
 6. Pozitivně definitní matice
  Pozitivně definitní matice, Choleského rozklad (18:47, 57M) - pouze prezentace, menší verze (15M)
  Rekurentní a Sylvesterova podmínka (6:47, 55M) - pouze prezentace, menší verze (7M)
 7. Kvadratické a bilineární formy
  Kvadratické a bilineární formy, matice forem (9:36, 48M) - pouze prezentace, menší verze (9M)
  Diagonalizace matic forem, zákon setrvačnosti (23:11, 88M) - pouze prezentace, menší verze (20M)
  Kuželosečky a kvadriky (5:43, 20M) - pouze prezentace, menší verze (5M)
 8. Aplikace
  Přímky svírající stejný úhel (5:31, 31M) - pouze prezentace, menší verze (5M)

Vizte též prezentace ze zimního semestru a starší verzi odpovídajících videí v angličtině.

Zpět