Videa a prezentace k přednáškám LA 1

Závěrečné stránky prezentací obsahují otázky k zamyšlení. Ty a ani jejich řešení ve videích nejsou. Podobně jako úlohy k samostatnému odvození mohou být probrány na konzultacích.

Prezentace probraných témat budou průběžně označovány hvězdičkou * a budou navíc doplňovány závěrečným kvízem včetně správných odpovědí.

 1. Úvod
  Úvodní video kurzu (1:05, 42M) menší verze (2M)
  Aplikace lineární algebry v praxi (11:09, 70M) - pouze prezentace, menší verze (13M)
 2. Soustavy lineárních rovnic
  Soustavy lineárních rovnic, elementární úpravy (20:40, 79M) - pouze prezentace*, menší verze (17M)
  Gaussova eliminace, hodnost matice (14:06, 53M) - pouze prezentace*, menší verze (15M)
  - animace Gaussovy eliminace (0:37, .5M) Popis: Červený řádek eliminuje následující řádky. Zelené řádky mění pořadí. Šedě jsou počáteční úseky nul.
  Popis všech řešení soustavy lineárních rovnic (15:55, 84M) - pouze prezentace*, menší verze (25M)
  Na doplnění: Provedení úplnosti zkoušky řešení soustav,
 3. Matice
  Operace s maticemi, elementární matice (18:49, 64M) - pouze prezentace*, menší verze (15M)
  Regulární, singulární a inverzní matice (13:54, 66M) - pouze prezentace*, menší verze (18M)
 4. Grupy
  Grupy, Abelovské, aditivní, multiplikativní (14:22, 71M) - pouze prezentace*, menší verze (16M)
  Permutace, inverze, transpozice, znaménko (15:50, 51M) - pouze prezentace*, menší verze (16M)
  Volitelné téma: Podgrupy, kosety, kvocienty (19:20, 73M) - pouze prezentace, menší verze (20M)
 5. Tělesa
  Tělesa, vlastnosti, charakteristika, Malá Fermatova věta (25:04, 85M) - pouze prezentace*, menší verze (30M)
 6. Vektorové prostory
  Vektorové prostory, vlastnosti (12:34, 60M) - pouze prezentace*, menší verze (17M)
  Podprostor, lineární obal (13:05, 41M) - pouze prezentace*, menší verze (10M)
  Lineární nezávislost, báze (20:21, 84M) - pouze prezentace*, menší verze (18M)
  Věta o výměně, dimenze (14:42, 78M) - pouze prezentace*, menší verze (22M)
  Prostory určené maticí a jejich dimenze (12:43, 50M) - pouze prezentace*, menší verze (10M)
 7. Lineární zobrazení
  Lineární zobrazení, afinní prostory (21:44, 90M) - pouze prezentace*, menší verze (18M)
  Matice lineárních zobrazení, matice přechodu (17:04, 63M) - pouze prezentace*, menší verze (21M)
 8. Aplikace
  Počet sudých podgrafů (5:22, 24M) - pouze prezentace*, menší verze (4M)
  Množinové systémy s omezením velikostí (4:55, 35M) - pouze prezentace, menší verze (6M)
  Dělení obdélníku (6:45, 24M) - pouze prezentace, menší verze (6M)

HD videa jsou v rozlišení 1440 x 1080, malá v 640 x 480.

Vizte též odpovídající videa v angličtině.

Zpět