Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce Lineární algebra 1 [NMAI057] v zimním semestru 2022/2023. Probíhá v úterý od 9:00 v učebně N6 v pavilonu IMPAKT v Tróji. Cvičení vedeme společně s Matyášem Lorencem.

Cílem cvičení je lépe pochopit pojmy a probíranou látku z přednášek, procvičovat teorii na příkladech a spočítat i některé čistě aplikační úlohy.

Těm, kteří by měli zájem o trochu víc, mohu doporučit cvičení z Lineární algebry 1 pro pokročilé. V rámci cvičení se snažíme si vybudovat "vlastní matematiku", přirozeně dojít k definicím lineární algebry, případně ukázat alternativní důkazy vět k těm, jež byly představeny na přednáškách a tím více prohloubit pochopení daných tvrzení. Cvičení je možné naštěvovat i v případě, že jste již zapsání na jiné cvičení.

Požadavky na zápočet

Zápočet bude udělen za získání alespoň 50% bodů z domácích úkolů (120 z 240 bodů), které naleznete zde (poslední update 13.9.2022).

Úlohy jsou rozděleny tematicky do sérií, které mají určené deadliny. Po uplynutí deadlinu je možné za vyřešené úlohy získat polovinu bodů.

Při odevzdání domácích úloh významně před deadlinem je možnost dostat od cvičících zpětnou vazbu a tím si opravit chyby bez ztráty bodů, pokud to charakter úlohy umožňuje.

Současné body studentů

Průběžné bodové ohodnocení za domácí úlohy naleznete na stránkách Matyáše Lorence zde.

Současné body studentů

Literatura a materiály

Cvičební materiály

Na úvodních cvičeních byly přehledově shrnuty hlavní body lineární algebry z prvního semestru. Doprovodné materiály k cvičením naleznete zde.

Probíráno: Téma: Zadání: Řešení:
17.10.2022 Analytická geometrie zde zde
17.10.2022 Soustavy lineárních rovnic zde zde
25.10.2022 Maticové operace zde zde
1.11.2022 Regulární a inverzní matice zde zde
8.11.2022 Grupy a tělesa zde zde
15.11.2022 Permutace zde zde
15.11.2022 Vektorové prostory -úvod zde zde
22.11.2022 Den otevřených dveří zde zde
29.11.2022 Vektorové prostory a lineární obal - pokračování zde zde
29.11.2022 Lineární závislost a nezávislost zde zde