Lineární algebra 1 (NMAI057), 2021/22, ZS

Toto jsou stránky cvičení je k přednášce RNDr. Martin Balko, Ph.D.

Materiály k výuce

Zápisky ze cvičení a zadání domácích úkolů.

Domácí úkoly je třeba poslat vždy do začátku dalšího cvičení, popř. odevzdat přímo na cvičení.

Zde a zde najdete zadání všech příkladů, ze kterých na cvičení vybírám.

Týden Téma cvičení Zadání příkladů Řešení Domácí úkoly Nahrávka Extra materiály
1 Opakování Příklady DÚ1 Cv1
2 Matice Příklady Řešení DÚ2 Cv2 3B1B
3 Operace s maticemi Příklady Řešení DÚ3 Cv3
4 Inverzní matice Příklady Řešení DÚ4 Cv4 3B1B
5 Grupy Příklady Řešení DÚ5 Cv5
6 Permutace Příklady Řešení DÚ6 Cv6
7 Vektorové prostory Příklady Řešení DÚ7 Cv7 3B1B
8 Státní svátek - - - -
9 Lineární (ne)závislost Příklady Řešení DÚ9 Cv9 3B1B
10 Báze a dimenze Příklady Řešení DÚ10 Cv10 3B1B, ŘDÚ10
11 Maticové prostory Příklady Řešení DÚ11 Cv11
12 Maticová zobrazení Příklady Řešení DÚ12 Cv12 ŘDÚ12
13 Im, Ker a isomorfismus Příklady Řešení DÚ13 Cv13 ŘDÚ13
14 Vánoce - - - -
15 Afinní prostory Příklady Řešení DÚ15 Cv15 ŘDÚ15

Vaše body z domácích úkolů najdete zde.

Podmínky k udělení zápočtu

Na zápočet stačí mít 50% z domácích úkolů, které budou zveřejněny v průběhu semestru. Celkově bude za domácí úkoly možno získat 100 bodů.

Konzultace

Napište mi mail: sychrovsky@kam.mff.cuni.cz, případně mě neváhejte kontaktovat po cvičení.