Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce Lineární algebra 1 [NMAI057] v zimním semestru 2023/2024. Probíhá v úterý od 10:40 v učebně N4 v pavilonu IMPAKT v Tróji. Cvičení vedeme společně s Martinem Černým.

Cílem cvičení je lépe pochopit pojmy a probíranou látku z přednášek, dále taktéž procvičovat teorii na počítaných příkladech a spočítat si i některé čistě aplikační úlohy.

Těm, kteří by měli zájem o trochu víc, mohu doporučit cvičení z Lineární algebry 1 pro pokročilé, které vede Martin Černý spolu s Hanou Salavcovou. V rámci cvičení se snažíme vybudovat si "vlastní matematiku", přirozeně dojít k definicím lineární algebry, případně ukázat důkazy vět alternativní k těm, jež byly představeny na přednáškách, a tím více prohloubit pochopení daných tvrzení. Cvičení je možné naštěvovat i v případě, že jste již zapsáni na jiné cvičení.

Požadavky na zápočet

Zápočet bude udělen za získání alespoň 50% bodů z domácích úkolů (120 ze 240 bodů), které naleznete zde (poslední úprava 23. 10. 2023).

Úlohy jsou rozděleny tematicky do sérií, které mají určené deadliny. Po uplynutí deadlinu je možné za vyřešené úlohy získat polovinu bodů. Při odevzdání úlohy dostatečně před deadlinem je možnost, že se na to jeden z nás cvičících stihne podívat a umožní Vám si případné chyby ještě opravit, pokud to povaha úlohy umožňuje. (Tedy pokud Vám nebylo opravou prozrazeno řešení.)


Současné body studentů

Literatura a materiály

Cvičební materiály a průběh cvičení

Datum Probraná látka Materiály
3. 10. 2023 Přehledové shrnutí hlavních bodů lineární algebry prvního semestru Prezentace
10. 10. 2023 Analytická geometrie Zadání Řešení
10. 10. 2023 Soustavy lineárních rovnic Zadání Řešení
17. 10. 2023 Operace s maticemi Zadání Řešení
24. 10. 2023 Regulární a inverzní matice Zadání Řešení
31. 10. - 7. 11. 2023 Grupy a tělesa Zadání Řešení
14. 11. 2023 Permutace Zadání Řešení
21. 11. 2023 Odpadá - Den otevřených dveří MFF na IMPAKTU
28. 11. 2023 Vektorové prostory a lineární obal Zadání Řešení
28. 11. 2023 Lineární závislost a nezávislost Zadání Řešení
5. 12. 2023 Báze a dimenze Zadání Řešení
5. 12. 2023 Maticové prostory Zadání Řešení
12. 12. 2023 Lineární zobrazení a matice zobrazení vzhledem ke kanonické bázi Zadání Řešení
12.-19. 12. 2023 Matice přechodu a matice lineárního zobrazení Zadání Řešení
19. 12. 2023 Vlastnosti a druhy lineárních zobrazení Zadání Řešení
9. 1. 2024 Afinní prostory Zadání Řešení