Home  
  Teaching  
  Research  
  Misc  
Milan Hladík
Lineární algebra I (NMAI057), zimní semestr 2018/2019

Přednáška

  Přibližný podrobný sylabus přednášky najdete na stránkách J. Matouška.

  Konzultační hodiny: po dohodě.

  Doplňkové slajdy k přednášce.

Zkoušky:

Probráno:

Literatura:

Sbírky úloh k procvičení:

Další inspirace v češtině:

Další inspirace v angličtině:

Software:

Různé poznámky:

 

Cvičení

Podmínky pro zápočet:

Body za domácí úkoly:

Body za písemky: