Home  
  Teaching  
  Research  
  Misc  
Milan Hladík
Lineární algebra 2 (NMAI058), letní semestr 2022/2023

Přednáška (ČT 9:00)

  Základní literatura - skripta: M. Hladík, Lineární algebra (nejen) pro informatiky, MatfyzPress, 2019.

  Doplňkové slajdy k přednášce.

  Konzultační hodiny: po dohodě.

Zkoušky:

Probraná a plánovaná témata:

Literatura:

Sbírky úloh k procvičení:

Další inspirace v češtině:

Další inspirace v angličtině:

Software:

 

Cvičení (Pá 12:20 N6, skupina X.34)

Podmínky pro zápočet:

Body za písemky:

Body za domácí úkoly: