Home  
  Teaching  
  Research  
  Misc  
Milan Hladík
Lineární algebra II (NMAI058), letní semestr 2018/2019

Přednáška (ČT 12:20 S3, paralelka Y)

  Přibližný podrobný sylabus přednášky najdete na stránkách J. Matouška.

  Konzultační hodiny: po dohodě.

  Doplňkové slajdy k přednášce.

Zkoušky:

Probráno:

Literatura:

Sbírky úloh k procvičení:

Další inspirace v češtině:

Další inspirace v angličtině:

Software:

 

Cvičení

Podmínky pro zápočet:

Body za písemky:

Body za domácí úkoly:

Komu chybí max 8 bodů za písemky, může si doplnit počet bodů vyřešením neprobraných úloh z 29. kapitoly sbírky. (Event. se mohou uznávat i jiné pěkné a neprobrané příklady z kapitol 16.-28.) Podle obtížnosti se počítá úloha za 1-2 body.
Komu chybí více bodů za písemky, je potřeba napsat náhradní zápočtovou písemku (termín domluvou).
Komu chybí body za domácí úkoly, může ještě odevzdat i starší úkoly, ale bodové hodnocení se krátí na polovinu.