Cvičení z Diskrétní matematiky – Pondělí 12:20

Průběh cvičení

Vzhledem k probíhající pandemii není možné cvičení vyučovat prezenčně. Minimálně první dvě cvičení se proto odehrají prostřednictvím Zoomu. Odkaz na Zoom vám měl již přijít, pokud se tak nestalo, napište si o něj mail na viki@kam.mff.cuni.cz.

Podmínky zápočtu

Na cvičení budou zadávány domácí úkoly. Pro získání zápočtu je nutné získat alespoň 50 % všech zadaných bodů. Současně je však nutné netriviálně řešit alespoň 75 % zadaných domácích úkolů (tj. nejvýše 25 % zadaných úkolů můžete buď neřešit, nebo řešit tak, že budou hodnoceny nula body. Nebojte, nějaký ten cca čtvrtbod jde typicky získat i za nějaké poměrně jednoduché pozorování o zadaném problému).

Domácí úkoly

Domácí úkoly budou typicky zadávány na cvičení a zadání se bude objevovat i na těchto stránkách. Budete-li mít s řešeními nějaký problém, můžete mi napsat a třeba vám pošlu nějakou nápovědu. Nad řešeními domácích úloh můžete přemýšlet i skupinově, řešení ale sepište každý sám. K tomu, jak vypadá matematický důkaz, najdete pár stručných rad zde.

Na odevzdávání sepsaných úkolů najdete návod tady. Po dobu trvání distanční výuky však není možné odevzdávat úkoly na papíře.

Jsem si vědom faktu, že řešení některých domácích úloh lze najít na internetu. Na některá témata prostě neexistuje dostatek přiměřeně obtížných a přitom pěkných příkladů. Cílem domácích úkolů je ale připravit vás na zkoušku. Pokud se rozhodnete, že řešení raději vygooglíte, jste sami proti sobě.

Nejste-li spokojení s počtem bodů, které jste dostali z domácího úkolu, můžete mi zkusit poslat opravu. Opravy beru do deadlinu úkolu, nebo v případě pozdního odevzdání/opravení 48 hodin po opravení. Opravovat je možno i opakovaně, ale pouze v případě, že předchozí pokus o odevzdání proběhl ještě před deadlinem. Vzhledem k tomu, jak často opravuji, nepočítejte, že stihnete u jedné série příkladů více než 3-4 iterace.

Náplň cvičení

Datum Náplň cvičení Handout Domácí úkol Poznámka
1. 5. 10. 2020 Matematická indukce Zde Zde
2. 12. 10. 2020 Důkaz sporem, důkaz metodou nejmenšího protipříkladu, relace Zde Zde
3. 19. 10. 2020 Ekvivalence, uspořádání Zde Zde
4. 26. 10. 2020 Uspořádání, kombinatorické počítání Zde Zde
5. 2. 11. 2020 PIE Zde Zde
6. 9. 11. 2020 Grafy Zde Zde
7. 16. 11. 2020 Grafy 2 Zde Zde
8. 23. 11. 2020 Grafy 3: Eulerovské grafy Zde Zde
9. 30. 11. 2020 Grafy 4: Kostry Zde Zde
10. 7. 12. 2020 Grafy 5: Rovinné grafy Zde Zde
11. 14. 12. 2020 Grafy 6: Kreslení na plochy, barevnost Zde Zde
12. 21. 12. 2020 Pravděpodobnost: Úvod, podmíněná pravděpodobnost Zde Zde
13. 4. 1. 2021 Pravděpodobnost 2: Náhodné veličiny Zde Zde

Body

Je-li v tabulce hvězdička, znamená to, že beru na vědomí, že jsem úkol dostal, ale ještě jsem ho neopravil.

Poslední sloupeček: Červená: Zatím bez nároku na zápočet, źlutá: Nárok na zápočet, který ale ještě není zapsaný v SISu, zelená: Zápočet zapsaný v SISu.

Jméno Aktivita Domácí úkoly Součet Počet řešených sérií Zápočet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Maximum 0 1+3+3 4 2+1+2+3 3+2 2+2+3 2+3 2+3+2 2+2 2+2+3+1 2+2 2.5+2+2 0 65.5 11
hynky 0 1+3+3 4 3+1+2+3 3+2 2+2+3 2+3 2+2.75+2 2+2 2+2+3+1 2+2 0 0 59.75 10
Sorx 0 1+3+3 3.5 2+1+0+0 3+2 2+2+3 2+3 1.5+2.75+2 2+2 2+2+3+1 2+2 0 0 52.75 10
Grinchik 0 1+3+3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
kZulk 0 0.25+0.25+3 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 2
miskin 0.5 1+3+3 4 0+1+2+3 2+0.5 2+2+3 2+3 2+3+2 2+2 2+2+3+1 2+2 0 0 55 10
Rigos 0 1+3+3 2.75 0.25+1+0+0.75 0 1+2+3 2+3 0.5+0+2 2+2 2+2+3+0 2+2 0.5+0+0 0 40.75 10
abcd 0 0.75+2+3 3.25 0.25+1+0+0.5 3+2 2+2+3 2+1.5 1.5+1+0.25 0.5+1 2+2+3+0 2+1.5 0 0 41 10
martell 0 1+3+3 4 2+1+2+2 3+2 2+2+3 2+3 2+3+2 2+2 2+2+3+1 2+1 0 0 57 10
FrogLife 0 1+3+3 3.25 4+1+0+1.5 0.5+0.5 2+2+0 2+2 2+0.75+2 2+2 2+2+0.5+1 0+2 0 0 42 10
DomBen 0 1+0.25+3 4 0+1+0+1.25 0+0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4
maxmol 0 0.75+3+3 4 0+1+0.5+0.5 1+2 2+2+3 2+3 2+0.5+2 2+2 2+1+0+1 2+2 0 0 44.25 10
Triotka 0 1+2.5+3 4 2+1+0+0.25 3+2 2+2+3 2+3 1.5+0+0.5 0+2 2+2+2+1 0+1 0 0 42.75 10
brokolice 0 1+3+3 4 1+1+2+2 3+2 2+2+3 2+3 2+3+2 2+2 1+1+3+1 2+2 0 0 55 10
Radpower 0 1+3+3 2 0+1+0+1 0.25+0.5 0 0 0.5+2.25+2 2+2 2+2+3+1 2+2 2.5+0.5+0 3+2 40.5 10
poure 0 0.25+0+2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 1
Cyri5k 0 0 0 1+1+2+1.5 3+0.5 2+2+3 2+3 2+3+2 2+2 2+2+3+1 2+0 2.5+0+0 0 44.5 9
Ricardo 0 0 0 1+1+2+2 3+2 2+2+3 2+3 1.5+2.75+1 2+2 2+2+3+1 2+0 1.5+0+0 0 43.75 9