Lineární algebra - cvičení

Zde se průběžně budou objevovat nějaké informace ke cvičením (úterý, 12:20 v S7). Najdete tu příklady k cvičením.

Pokud hledáte kontakt na mě, tak se podívejte na moji domovskou stránku. Příklady jsou obvykle čerpány ze Sbírky příkladů KAM. Často v této sbírce najdete řešení příkladů probíraných na cvičeních.

Podmínky zápočtu

Pro zisk zápočtu je potřeba získat alespoň 70 bodů. V průběhu semestru budou vypsány dvě písemky dohromady na 100 bodů. Dále bude možné body získávat za aktivitu (není omezeno, aktivnější typicky získávají kolem 10 bodů), příležitostné domácí úkoly a docházku (5 bodů při max. dvou absencích). Po skončení semestru bude "speciální písemka" na které bude možné v případě potřeby dohnat zmeškané body za obě předchozí písemky.

Náhradní písemka

Náhradní písemka z lineární algebry bude ve čtvrtek 17. 1. od 12:30 v učebně S11. Bude se jednat o náhradu za obě předchozí písemky, bude tedy možné si opravit jednu z předchozích písemek nebo obě. Předchozí body za docházku, DÚ a aktivitu se budou započítávat zcela. Body z předchozích písemek (pokud se u dané písemky rozhodnete pro opravu) se budou započítávat částečně. Na opravnou písemku bude více času (učebnu jsem zarezervoval na 3,5 hodiny). To zároveň umožní, že budu písemku opravovat hned na místě, kdo bude mít dostatek bodů v nějaký moment, dostane hned zápočet.

Bodování po druhé písemce

Zde najdete bodování po 2. písemce. Kdo má nárok na zápočet, už ho dostal.

DÚ 3 a 4

Kdo má zájem dohnat body bez náhradní písemky nebo si přilepšit před náhrádní písemkou (v závislosti jak na tom jste), má možnost řešit další DÚ zde. Bodování je 5 bodů za 1. příklad a 3+3 body za druhý příklad. Termín DÚ je 25. 1. (prodloužení je možné pouze po osobní domluvě před tímto termínem). Při odevzdání před náhradní písemkou nabízím, jako obvykle, možnost opravy bez ztráty bodů.

Druhá písemka

Druhá písemka bude na posledních cvičeních 8. 1. 2019 na celou dobu cvičení, za 60 bodů.

Dobrovolný DÚ 2

Zde najdete druhý dobrovolný DÚ. Termín odevzdání je do (před začátkem cvičení) 18. 12. Kdo však dodá řešení do (před začátkem cvičení) 11. 12., má nárok na opravu bez ztráty bodů. Bodování je 1+1+1+1+2. V zadání tady na internetu najdete drobnou opravu oproti zadání na cvičeních (nula změněna na prázdnou množinu). PDF s DÚ je automaticky vygenerováno ze sbírky příkladů KAM a není snadné ho měnit. Nevšimejte si tedy toho, že na PDF je DÚ 10 a že upozorňuje na další stranu.

První písemka

První písemka byla na 5. cvičeních 13. 11. Bude kratší, na cca 60 minut, za cca 40 bodů.

Dobrovolný DÚ

Nabízím následujcí DÚ. Není povinný, ale můžete si s ním bodově přilepšit. Bodování je 2 body za každou část, ale upozorňuji, že především část (c) vyžaduje zamyšlení (nenechte se odradit, pokud se Vám ji nepodaří vyřešit). Termín DÚ je 13. 11. (před začátkem cvičení). Kdo odevzdá do 23. 10. (před začátkem cvičení) tak má nárok na opravu bez bodové penalizace, kdybych v řešení našel nějakou chybu.

Najděte všechna řešení soustavy rovnic:

2t - 3x + 5y - z = 3

3x - z = 2

2t + 3x - 2z = 3

(a) V oboru reálných čísel.

(b) V oboru celých čísel modulo 7 (tj. tak, aby obě strany rovnic dávaly stejný zbytek při dělení 7).

(c) V oboru celých čísel.

Příklady z cvičení

Zde se budou objevovat příklady z cvičení ve formátu .pdf. Jsou vytvořeny pomocí aplikace sbírka příkladů. V této sbírce naleznete i řešení některých příkladů.

2. 10.: zadání 1. série (verze pro tisk) [Analytická geometrie.]

9. 10.: zadání 2. série (verze pro tisk) [Elementární úpravy, soustavy rovnic.]

16. 10.: zadání 3. série (verze pro tisk) [Soustavy rovnic, vlastnosti matic.]

23. 10.: zadání 4. série (verze pro tisk) [Matice, pokračování.]

13. 11.: Byla písemka a poté: zadání 5. série (verze pro tisk) [Grupy]

20. 11.: zadání 6. série (verze pro tisk) [Permutace, komplexní čísla.]

27. 11.: zadání 7. série (verze pro tisk) [Vektorové prostory.]

4. 12.: zadání 8. série (verze pro tisk) [Lineární nezávislost.]

11. 12.: zadání 9. série (verze pro tisk) [Báze.]

18. 12.: zadání 10. série (verze pro tisk) [Lineární zobrazení.]