Optimalizační metody (NOPT048)

Zápis zápočtu / konzultácie:
12.06.2014 14:00 – 15:00
16.06.2014 10:00 –
17.06.2014 10:00 – 15:00
19.06.2014 10:00 – 15:00
20.06.2014 10:00 – 17:00
Koncom augusta z MFF odchádzam: 1.9. nastupujem v TU Eindhoven. Ak odo mňa niečo potrebujete, skúste to vyriešiť dovtedy. Ak by niekto niečo potreboval po tomto termíne, snáď sa mi podarí dohodnúť s Martinom Böhmom, aby sa vám podpísal do indexu za mňa alebo niečo podobné. Ale ak to je možné, vyriešte to skôr.

Cvičenie sa koná každý utorok o 14:00 v S10

Kontakt:

email:
elias+opt@kam.mff.cuni.cz (píšte tam radšej to +opt)
konzultácie:
Malá strana, miestnosť číslo 325
konzultácie je lepšie dohodnúť vopred.

Orientačné podmienky zápočtu: budú sa písať dve písomky po 25 bodov, a budú zadané dve (programovacie) domáce úlohy tiež po 25 bodov. Ďalej získate jeden bod za účasť na každom cvičení a 2 body za predvedenie príkladu pri tabuli. Hranica zápočtu bude asi 65 bodov.

Elektronická zbierka príkladov: http://kam.mff.cuni.cz/~sbirka/

Zadania príkladov z cvičení

Cvičenie 1: Opakovanie LA, ADS a kombagry
Cvičenie 2: Formulácie LP problémov
Cvičenie 3: Afinita
Cvičenie 4: Konvexita
Cvičenie 5: Dokončenie konvexity + steny mnohostenov
Cvičenie 6: Steny mnohostenov
Cvičenie 7: Písomka 1
Cvičenie 8: Simplexová metóda I
Cvičenie 9: Simplexová metóda II + dualita.
Cvičenie 10: Dualita + komplementarita
Cvičenie 11: Komplementarita
Cvičenie 12: Komplementarita + totálna unimodularita

Písomka 2 bude na poslednom cvičení 20.05.2014

Domáce úlohy

Zadanie prvej domácej úlohy: ./du1.html
Deadline je do 08.05.2014 (do polnoci)

Zadanie druhej domácej úlohy: ./du2.html
Deadline je do 31.7.2014 (do polnoci)

Ďalšie materiály

TSP applet: http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/methods/cpapp/index.html
Začína s LP programom
min ∑uv ∈ E cuv xuv za podmienok
uv ∈ E xuv pre každý vrchol v.
Môžeme dostať nesúvislý graf ako riešenie. Podmienku typu
∑_uv, u ∈ S, v ∉ S xuv ≥ 2
pre S podmnožinu vrcholov pridáte poklikaním na vrcholy, ktoré majú patriť do S. Takto sa dá zbaviť izolovaných cyklov, ale riešenie môže ostať neceločíselné. Na prvej mape sa dá takto dôjsť aj k celočíselnému riešeniu. Je tam k tomu aj tutorial.

optimalizačný software: ./sw.html
krátky zoznam software, ktorý je vhodné použiť napr. pri riešení domácich úloh.

Príklad zacyklenia simplexovej metódy: PDF, Maple.

Aktuálne počty bodov

      C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 P1     C8 C9 C10 C11 C12 DU1  C13 C14 P2         DU2  Suma 
Maximum             5 5 5 5 5           10 15      5  5  5  5  5  5 20  100   Z/N 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
?       1 1 3 1 1 1 0 0 4 5 5  1 1 1  1  1  10 15  1 1  5  2.5 2  0  0  2    65.5  Z  
Alex    1 1 1 1 1 1 1    1   1 1 1    1  10 15  1 1  5  0  0  3  0      47   N  
Beda    1 1   1 1 1 1 1 0 4 4 5  1 1 2  1    10 15  3 1  1  0  4  3.5 0  5    67.5  Z  
Citron   1 1 1 1 3 1 1 1  5 5 5  3 3 1    1  10 15  1 1  5  5  4  0  0      74   Z  
FIFACZ   1   1 1 1 1 1  0 4 4   1 1 1  1  1  10 15  1 1  5  0  0  0  0  5 12  68   Z  
Folwar   3 3 3   3 1         3 1 1    1  9 15                5 20  68   Z  
Freeman   1                                                1   N  
FS     3 5 2 3 3 1 1 5 5 4 3 5  3     1    10 15                    69   Z  
Helgrind  1 3 1 1   1 1 1 1 4 4 0  1 1 2  3  3  10 15  1 1  5  4.5 0  5  0      69.5  Z  
Houkl    1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 5  1 1 1  1  1  10 15  2 1  5  2  5  5  0      69   Z  
istien      1 3 1   1 5 1 5 4 5  3 1       10 15  1 1  5  2.5 5  0  0      69.5  Z  
JB     1 1 1 1   1 1 5 3 4 4 5  1 1 1    3  10 15  1              5 1  65   Z  
jon     3 5 1 1 3 1 1 0  5 4 5  1 3 1  3  1  10 15  3 1  5  5  3.5 0  0      80.5  Z  
Kiwi      1   1 1 1 1   3 4   1 1 1  1    9 14  1 1  5  0  0  3  0      49   N  
kuba    1                                                1   N  
Kung Fu    1 1 1 1 1 1 1  5 4   1 1 1  1  1  10 15  1 1  1.5 0  3  0  0  5 10  67.5  Z  
Limetka   1 1 1 1 1 1 1   5 4 5  1 1 1    1  10 15  1 1  5  5  3.5 5  0      70.5  Z  
Martin   3 3 2 1 1 1 1 1 1 5 3 5  3 1 1    3  9 15   1  5  0  5  5  0      75   Z  
mop     3 1 1 3   1 1 5 5 5 5 5  3 1 1  1  1  10 15                    67   Z  
Mzetko   1 1 1 1 1 1                                        6   N  
NaplavaJ  1 3 1 1 1 1 1 1 2 4 5 5  3 3 1  1    10 15  1 1  5  0  0  3  0      69   Z  
P47QAX   1                                                1   N  
Peťan    1 1 1 1 2 1 1 1  3 5 0  1 1 1  1  1  10 15  1 1  5  2.5 4  5  0      65.5  Z  
Pomelo   3 3 1 1 3 1 1 0 2 5 5 5  3 2 1  1  1  10 15  1 1  5  5  3.5 0  0      78.5  Z  
Pomeranč  1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 2 5  1 1 1  1  1  7 13  1 1  5  2.5 0  0  0      53.5  N  
Poolen   3 1 1 1   1 1 0  3 4 0  1 1 1  1  1  10 15  1              5 20  71   Z  
p.rosomak  1    1   1          2   1  1  10 15  1 1  5  0  2.5 5  0      46.5  N  
Semai    3 1 1 1 3 1 1 1  5 5 5  1 1 1  1  1  10 15  1 1  5  3.5 4  5  5      81.5  Z  
TRAN    1 1 1 1   1 1 ? 2 1 3 0  1                               13   N  

Hranica zápočtu: 65 bodov