Zoznam software pre lineárnu optimalizáciu

Väčšina z tohoto software je prístupná v unixovej časti Malostranského labu. Verím, že mnohé, hlavne tie komerčné, sú aj vo windowsovej časti. Môžete to odladiť v labe (aspoň sa nám to bude jednoduchšie skúšať a vy sa nemusíte trápiť s inštaláciou), alebo si všetko nainštalovať k sebe.

Software, ktorý berie ako vstup priamo lineárny program, nie je vhodný, keď potrebujete úlohu generovať dynamicky (napríklad máte na vstupe nejaký graf a vy podľa neho potrebujete vytvoriť úlohu). Vtedy je lepšie použiť buďto C-čkovú knižnicu glpk, alebo tie pythonovské.

GLPK

je nainštalované v labe na MS.

C library

http://www.gnu.org/software/glpk/
Dokumentácia: /~elias/glpk.pdf (mali by stačiť strany 14–17) Je tam popísané, čo robí nasledujúci program.
Príklad zdrojákov: program.c, Makefile (skopírovať do jedného priečinka a spustiť program "make"). V labe na MS to funguje.

PyGLPK

(Python bindings pre GLPK)
http://tfinley.net/software/pyglpk/

príklady

http://tfinley.net/software/pyglpk/ex_ref.html

glpsol

http://spokutta.wordpress.com/the-gnu-linear-programming-kit-glpk/

PyMathProg

(Python)
http://pymprog.sourceforge.net

Príklady

http://pymprog.sourceforge.net/tutorial.html

GAMS

http://www.gams.com/

Je to modelovací interface. Problémy, ktoré ním vymodelujete, môžete riešiť pomocou mnohých výkonných solverov, ktoré sa nachádzajú v balíku. Bez licencie má však obmedzenia na počty premmenných etc, čo však na naše účely stačí.

dokumentácia

Pre naše účely by mala v pohode stačiť sekcia 2.1 z tutoriálu na http://www.gams.com/docs/document.htm

Sage

http://www.sagemath.org/
nainštalované v labe na MS

dokumentácia

http://www.sagemath.org/doc/thematic_tutorials/linear_programming.html

Maple

staršia verzia je nainštalovaná v labe na MS, má trochu menej funkcií, ale mala by stačiť.

Dokumentácia

http://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=simplex

Mathematica

dá sa zohnať na licenciu Karlovky

postup inštalácie:

http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/cs/node/14
— skrátka zaregistrovať sa na user.wolfram.com cez tento link, stiahnuť odtiaľ mathematicu a potom postupovať podľa emailov, ktoré vám posielajú. Je tam verzia pre Windows aj pre Linux.

dokumentácia:

http://reference.wolfram.com/mathematica/tutorial/ConstrainedOptimizationLinearProgramming.html

Matlab

nainštalovaný v labe na MS

dokumentácia

http://www.mathworks.com/help/optim/ug/linprog.html