Kombinatorika a grafy - cvičení

Zde se průběžně budou objevovat nějaké informace ke cvičením. Najdete tu příklady k cvičením (z velké části jsou čerpány z knihy od J. Matouška a J. Nešetřila Kapitoly z diskrétní matematiky). Pokud hledáte kontakt na mě, tak se podívejte na moji domovskou stránku.

Druhá písemka

Na posledních cvičeních, 19. května, bude druhá písemka. Bude na celé cvičení (a na 60 bodů).

První písemka

Počítejte s první písemkou 31. března. Bude se jednat o kratší písemku na 60 minut a za 40 bodů. Bodování v odstavci níže už obsahuje i body z první písemky.

Podmínky k zápočtu

Základní podmínkou k získání zápočtu je úspěšné absolvování dvou písemek. Z písemek je potřeba získat 70% (70 bodů ze 100 možných). Dále je možné získat nějaké body navíc za docházku (5 bodů), aktivitu během cvičení (není omezeno, čekejte tak kolem 8-10 bodů pro aktivnější), příležitostné domácí úkoly. V případě neúspěchu při řešení písemek bude náhradní možnost (ale doporučuji se připravit už napoprvé, dříve budete moci ke zkoušce).

Body, včetně bodů za 2. písemku, najdete zde. Ti, kteří ještě nemají potřebný počet bodů, mohou body získat za opravnou písemku (na termínu se ještě domluvíme). Pokud máte mezi 61 a 70 body, máte navíc možnost dohnat body za dobrovolný domácí úkol níže. Úkol je přístupný všem, tudíž si jím lze pomoci i před opravnou písemkou. U některých z Vás už nepočítám s tím, že budete chtít získat zápočet (viz výsledky), protože jste nedorazili na 2. písemku. Pokud je tomu jinak, rychle mne kontaktujte.

Pokud chcete vidět svoji 2. písemku opravenou, tak se na ni můžete podívat na opravné písemce. Popř., si se mnou domluvte jiný termín.

Dobrovolný DÚ

4 body: Vyřešte příklad 5 ze 7. série úloh na cvičení.

5 bodů: Spočtěte počet koster grafu který získáte tak, že slepíte Kn a dva trojúhelníky za hranu (tj. na každém z těchto tří grafů si zvolíte hranu a ta se slepí = zidentifikuje).

Řešte samostatně!

Opravná písemka

Opravná písemka bude v úterý 26. 5. od 9:00 v učebně S11. Body získané za domácí úkoly, docházku a aktivitu se Vám budou plně započítávat do opravné písemky. Body za předchozí písemky se budou započítávat částečně. Na písemku budete mít dostatek času (cca 3 hodiny). Počítejte s tím, že po Vás mohu chtít vyřešit nějaké příklady z oblastí, které jste v předchozích písemkách neuměli.

Příklady z cvičení

Zde se budou objevovat příklady z cvičení ve formátu .pdf. Jsou vytvořeny pomocí aplikace sbírka příkladů . V této sbírce naleznete i řešení některých příkladů.

17. 2.: bylo náhradní cvičení s O. Pangrácem. [Odhady faktoriálů, kombinačních čísel apod.]

24. 2.: zadání 1. série (verze pro tisk). [Vytvořující funkce.]

3. 3.: pokračujeme s příklady z minula; je dobrovolný domácí úkol do 10. 3., část a) je za 4 body, část b) za 6 bodů, ale dostanete body jen za jednu z částí.

10. 3.: zadání 2. série (verze pro tisk). [Konečné projektivní roviny.]

17. 3.: cvičení nebylo.

24. 3.: zadání 3. série (verze pro tisk). [Latinské čtverce a obdélníky, toky v sítích, Hallova věta].

7. 4.: zadání 4. série (verze pro tisk). [k-souvislost a Mengerovy věty].

14. 4.: zadání 5. série (verze pro tisk). [počítání dvěma způsoby, kostry].

21. 4.: zadání 6. série (verze pro tisk). [grafy bez kružnic, Ramseova věta].

28. 4.: řešili jsme (povětšinou) dřívější příklady.

5. 5.: cvičení s M. Balkem -- soutěž (opakování).

12. 5.: zadání 7. série (verze pro tisk). [kódy].