Matematická analýza - cvičení, Út 9:00, LS 2021

Zde se průběžně budou objevovat informace k cvičením.

Cvičení probíhají přes zoom. Všem přihlášeným (v pondělí, kolem 14:00) jsem poslal Zoomové souřadnice. Pokud jste je nedostali, tak se mi, prosím, ozvěte. Můj email najdete například na mé domovské stránce.

Informace k zápočtům

K zápočtu je potřeba získat 60 bodů. Body je možné získat následujícím způsobem.

Bodování DÚ a aktivity

Průběžné bodování Pokud si myslíte, že jsem na Vás pozapomněl, dejte mi vědět. Body za 8. úkol jsou doplňované postupně. Momentálně je mají ti, kteří mi ho poslali do 6. 6.

Během semestru bude možné získat maximálně 40 bodů za DÚ a aktivitu (viz výše). V orientačním hlasování jste se vyjádřili, že oceníte raději větší množství domácích úkolů. Rozhodl jsem se, že to budu řešit tak, že budou k dispozici DÚ za více než 40 bodů, ale když toho vyřešíte více, tak se Vám bude počítat pouze bodů 40. Konkrétní vzoreček bude Min(a + b1 + b2, 40), kde a, b1, b2 mají následující význam:

"a" je počet bodů získaných za aktivitu. Maximálni možný počet bodů získatelných za aktivitu je 30. Za správné vyřešení a předvedení řešení počítejte s 3-4 body podle obtížnosti příkladu. (Při řešení dalších příkladů během téhož cvičení to pak už bude méně, abych motivoval co nejvíce lidí se prostřídat během jednoho cvičení. Také dostanete nějaké drobné body za aktivitu, i když se v řešení najde chyba, ale bude zjevné, že jste se úlohu snažili vyřešit.)

"b1" je počet bodů získaných za řešení domácích úkolů v první půlce semestru. Budou k dispozici úlohy alespoň za 30 bodů, ale maximální dosažitelná hodnota b1 je 20, i když úloh vyřešíte více.

"b2" funguje analogicky jako "b1", jenom se týká druhé půlky semestru.

Udělování zápočtů

Podíval jsem se na výsledky prvního zápočtového testu (v úterý). Kdo měl dostatek bodů (průběžné bodování + body za test), měl by už zápočet mít v SISu. Body za test do průběžného bodování nedoplňuju (máte je v moodle). Pokud něco nesedí, tak mi, prosím, dejte vědět. (Kompiloval jsem dvě tabulky ručně a mohl jsem něco přehlédnout). Také mi dejte vědět, pokud chcete zohlednit body za dobrovolnické doučování. Napište také, pokud stále máte zájem o zápočet a chybí Vám méně než 10 bodů. Dostanete další DÚ.

Domácí úkoly

Zadání příkladů

Nové: Mnoho řešených příkladů naleznete v této sbírce. Naleznete tam také řešení některých příkladů ze zadání níže. (Nejspíš většiny, ale nejsem si jistý.) Důrazně ale upozorňuju, že některá řešení v té sbírce jsou stručnější, než by bylo vhodné (v DÚ, písemce, apod.)

1. série příkladů je zde (množiny, funkce, spočetnost).

2. série příkladů je zde (výroky nad reál. čísly, suprema a infima).

3. série příkladů (opravený soubor; už jsem odstranil odkaz na ten starší, ať to zbytečně nemate) je zde (limity posloupností).

4. série příkladů je zde (limity, pokračování, sevřená posloupnost).

5. série příkladů je zde (limity rekurentně zadaných posloupností, řady).

6. série příkladů je zde (limity funkcí).

7. série příkladů je zde (spojitost, Darbouxova vlastnost; jedná se spíše o příklady navíc, na cvičeních jsme se k nim nedostali).

8. série příkladů je zde (derivace)

9. série příkladů je zde (aplikace derivací)

10. série příkladů je zde (průběh funkcí, Taylorův polynom)

11. série příkladů je zde (základní integrály, jednoduché substituce; tabulka opravena 11. 5. po cvičeních)

12. série příkladů je zde (integrace per partes, racionální funkce)

13. série příkladů je zde (určitý integrál, plocha pod křivkou)

14. série příkladů je zde (délka křivky, plocha a objem rotačního tělesa; po drobných opravách po cvičeních)