Doktorandský seminář


V zimním semestru 2009/20010 se koná se ve čtvrtek od 10:40 v S6.

Účastníci referují pokud možno všeobecně zajímavé matematické a informatické články (zpravidla náročnější než se probírají na studentském kombinatorickém semináři). Články vybírají školitelé zúčastněných doktorandů a další zájemci po dohodě s vedoucími semináře. Žádný referát by neměl trvat déle než 2 pokračování semináře; cokoli nelze říci za tuto dobu, nechť zůstane tajemstvím (po dohodě jsou možné výjimky, například pro rozsáhlé články s více referujícími). Úkolem řečníka je přečíst a pochopit celý článek. V samotném referátu je možné, a někdy i nutné, vybrat jen některé části. Vždy má však být vysvětlen hlavní výsledek i s celým důkazem nebo, pokud je celý důkaz příliš rozsáhlý, aspon jeho část a hlavní myšlenky ostatních částí.
Referující má také za úkol připravit jedno- až dvoustránkové shrnutí a na začátku semináře ho rozdat ostatním účastníkům.

Články k referování je možné získat zde; články z jiných zdrojů jsou v zásadě vítány, ale konzultujte je prosím s vedoucími semináře.

Kdo je ochoten v nejbližší době referovat, ať dá vědet panu Milanu Strakovi emailem na adresu fox@kam....Program semináře

Zimní semestr 2009/2010:

Letní semestr 2009/2010:


Do programu semináře za minulé roky můžete nahlédnout zde: 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.

Webmaster: kamweb@kam.mff.cuni.cz         Modified: 01. 10. 2010