Doktorandský seminář


Program semináře

Letní semestr 2005/2006:

Zimní semestr 2005/2006:


Do programu semináře za minulé roky můžete nahlédnout zde: 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004. 2004/2005.

Webmaster: kamweb@kam.mff.cuni.cz         Modified: 28. 09. 2007