Katedra Aplikované Matematiky (KAM)

Výzkum     Výuka a semináře     Polední přednášky     Témata prací

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Sídlo katedry se nachází v budově bývalé jezuitské koleje v historickém jádru Malé Strany. Naše výzkumné a pedagogické aktivity jsou soustředěny kolem diskretní matematiky, geometrie, teoretické informatiky, operačního výzkumu, optimalizace a příbuzných oborů.


- Polední přednáška Thu Feb 20 - Budeme mít polední přednášku Sergei Lando: On a (yet) non-existing polynomial graph invariant, (12:30 v S6).
- Polední přednáška Thu Feb 27 - Budeme mít polední přednášku Jan Kyncl: Counterexample to a variant of the Hanani-Tutte theorem on the surface of genus 4, (12:30 v S6).
- Polední přednáška Thu Mar 5 - Budeme mít polední přednášku David Chodounský: TBA, (12:30 v S6).
- Polední přednáška Thu Mar 12 - Budeme mít polední přednášku Matěj Konečný: TBA, (12:30 v S6).
- Polední přednáška Thu May 7 - Budeme mít polední přednášku ---: AlgoMaNet, (12:20 v S6).
- Polední přednáška Thu May 14 - Budeme mít polední přednášku ---: AlgoMaNet, (12:20 v S6).
- Cena Jirky Matouška - Cena pro doktorandy KAMu.


Odkazy: Matematická Kolokvia, Midsummer Combinatorial Workshop, Jarní škola, Kamák, Research Experiences for Undergraduates, H2020-MSCA-RISE project Combinatorial structures and processes (CoSP), Cena Jirky Matouška

Partneři: DIMATIA, CE-ITI, LEA-STRUCOMikulas       Study in english

Webmaster: kamweb@kam.mff.cuni.cz         Modified: 09. 01. 2020