Schedule of lectures and seminars of KAM and IÚUK

summer semester 2018/19

pdf version

The following lectures and seminars were scheduled:

Code Name and teacher Time and place Remarks
NDMI014 Topological Methods in Combinatorics (M. Balko, M. Tancer)
NDMI015 Combinatorial counting (M. Klazar) úmluva e-mailem
NDMI022 Seminar on Combinatorics (T. Klimošová, M. Loebl, O. Pangrác, M. Tancer)
NDMI025 Randomized Algorithms (J. Sgall) přednáška bude v pondělí
NDMI036 Combinatorial structures (J. Kratochvíl) S7 Čt 14:00 již rozvrženo
NDMI045 Analytic and combinatorial number theory (M. Klazar) úmluva e-mailem
NDMI052 Seminar on combinatorial problems (J. Kynčl, P. Valtr) probably will be in English
NDMI056 Selected Chapters on Combinatorics II (J. Nešetřil, J. Hubička) Letos se zaměříme na úvod do strukturální Ramseyovy teorie
NDMI058 Flows and Cycles in Graphs (R. Šámal) Vyučuje se jednou za 2-3 roky.
NDMI064 Mathematical structures (M. Klazar, A. Pultr) úmluva e-mailem
NDMI065 Matroid Theory (O. Pangrác)
NDMI074 Algorithms and Their Implementation (M. Mareš)
NDMI085 Graph minor theory (Z. Dvořák) Přednáška letos bude zaměřena na rankwidth a vertex minors.
NDMI087 Analytic combinatorics (V. Jelínek)
NDMI093 Seminar on algorithms and data structures (M. Mareš)
NDMI095 Topological and geometric graphs (J. Kynčl, P. Valtr)
NDMI099 Crossing numbers of graphs (M. Balko, J. Kynčl)
NDMI100 Introduction to cryptography (M. Mareš)
NMAI071 Matematics++ (I. Kantor, R. Šámal, M. Tancer) Letos o míře, geometrii a funkcionále.
NOPT013 Selected economic-mathematical models (K. Zimmermann) umlouvá se e-mailem
NOPT016 Integer programming (M. Hladík)
NOPT053 Optimization seminar (D. Hartman, M. Hladík)
NSWI134 Code Optimization in Production Compilers (J. Hubička)
NTIN050 Seminar on Computational Complexity (M. Koucký, P. Pudlák) MÚ Žitná Pá 13:30 již rozvrženo
NTIN072 Seminar on Approximation and Online Algorithms (A. Feldmann, P. Kolman, J. Sgall) pravděpodobný termín út odpoledne nebo pá dopoledne
NTIN081 Structural Complexity (M. Koucký)
NTIN102 Seminar on limits of efficient computation (M. Koucký, P. Hubáček) S321 (chodba 3. patro) St 12:00-14:00 již rozvrženo
NTIN104 Foundations of Theoretical Cryptography (P. Hubáček)
NUOS007 Seminar on (TeX and) Metafont (V. Majerech, M. Mareš) Pokračování z minulého semestru. Umlouvá se e-mailem na adrese tex@ucw.cz.

Webmaster: kamweb@kam.mff.cuni.cz         Modified: 15. 02. 2019