Umlouvá se zimní semestr roku 2023/2024

Letos se úmluva koná elektronicky: 25. 9. se zde objeví seznam umlouvaných předmětů spolu s jejich popisem a formulář, kde je možné hlasovat o termínech. 29. 9. v 09:00 hlasování vyhodnotíme a předměty rozvrhneme. Umluvené termíny se objeví v SISu.

Výsledky úmluvy najdete v SISu.

Seznam umlouvaných předmětů:

Kód Název Vyučující / cvičící Rozvrženo Poznámka
NOPT021 Algoritmy moderní teorie her
Modern algorithmic game theory
M. Schmid SIS
NDMI060 Barevnost grafů a kombinatorických struktur
Coloring of Graphs and Other Combinatorial Structures
Z. Dvořák SIS
NTIN104 Foundations of Theoretical Cryptography
Foundations of Theoretical Cryptography
P. Hubáček / P. Hubáček SIS
NDMI037 Geometrické reprezentace grafů 1
Geometric Representations of Graphs 1
J. Kratochvíl SIS
NDMI010 Grafové algoritmy
Graph algorithms
M. Mareš SIS
NOPT051 Intervalové metody
Interval Methods
M. Hladík / M. Hladík SIS
NDMI022 Kombinatorický seminář
Seminar on Combinatorics
I. Penev, M. Tancer SIS
NDMI073 Kombinatorika a grafy III
Combinatorics and Graph Theory III
Z. Dvořák / G. Aubian SIS
NMAI072 Lineární algebra 3
Linear algebra 3
M. Hladík SIS
NMAI074 Nekonečné množiny
Infinite sets
J. Kynčl SIS
NSWI181 Optimalizace kódu produkčních překladačů 2
Code optimization in production compilers 2
J. Hubička SIS
NPRG015
no voting
Praktikum řešení programátorských úloh
Seminar for preparing students for contests in programming
Z. Dvořák SIS Příprava na soutěže v programování. Koná se jednou za 14 dní.
NDMI052 Problémový seminář z kombinatoriky
Seminar on Combinatorial Problems
P. Valtr, J. Kynčl SIS
NDMI118 Programování v ChatGPT
Programming in ChatGPT
M. Černý, M. Lorenc, D. Sychrovský SIS
NOPT060 Seminář z kooperativní teorie her
Cooperative game theory seminar
M. Černý, D. Ryzák SIS
NTIN102
no voting
Seminář z teoretické informatiky
Seminar on theory of computing
Koucký, Čepek, Hubáček, Kolman, Sgall SIS Already scheduled.
NMMB453
no voting
Studentský logický seminář
Student logic seminar
O. Ježil, M. Narusevych SIS Already scheduled.
NDMI067 Toky, cesty a řezy
Flows, paths and cuts
P. Kolman SIS
NTIN110 Vybrané kapitoly z datových struktur
Selected Topics in Data Structures
M. Mareš, L. Ondráček SIS
NDMI055 Vybrané kapitoly z kombinatoriky
Selected chapter in combinatorics
J. Hubička, J. Nešetřil SIS
NMAI065 Základy teorie kategorií pro informatiky
Fundamentals of Category Theory for Computer Scientists
A. Pultr SIS
NTIN103 Úvod do parametrizované složitosti
Introduction to Parameterized Algorithms
J. Fiala, M. Koutecký / Tung Anh Vu SIS

Spravovat úmluvu