Umlouvá se zimní semestr roku 2020/2021

Úmluva proběhne 30.9. 09:50 v Online

Seznam umlouvaných předmětů:

Kód Název Vyučující Místo Čas Poznámka
NDMI066 Algebraická teorie čísel
Algebraic number theory
M. Klazar úmluva e-mailem
NDMI098 Algoritmická teorie her
Algorithmic Game Theory
M. Balko Thursday 15:40-18:50, S4 (lecture+tutorial)
NDMI028 Aplikace lineární algebry v kombinatorice
Linear Algebra Applications in Combinatorics
J. Kratochvíl Tue 9:00-12:10
NTIN104 Foundations of Theoretical Cryptography
Foundations of Theoretical Cryptography
P. Hubáček Wed 9:00-10:30
NDMI106 Geometrický seminář
Geometric seminar
P. Valtr, J. Kynčl umluva emailem, info by email
NDMI010 Grafové algoritmy
Graph algorithms
M. Mareš Wed 9:00-10:30
NDMI059 Grafové minory a stromové rozklady
Graph minors and tree decompositions
J. Fiala Mon 12:20-13:50
NTIN103 Introduction to Parameterized Algorithms
Introduction to Parameterized Algorithms
A. E. Feldmann Wed 14:00-17:10 held in English
NDMI022 Kombinatorický seminář
Seminar on Combinatorics
Ondřej Pangrác, Irena Penev, Martin Tancer Fri 9:00-10:30
NDMI073 Kombinatorika a grafy III
Combinatorics and Graph Theory III
R. Šámal Mon 10:40-13:50
NOPT034 Matematické programování a polyedrální kombinatorika
Mathematical Programming and Polyhedral Combinatorics
P. Kolman, M. Loebl Mon 14:00-15:30 ML: In my part on submodular functions, I will concentrate on combinatorial auctions having in mind the problem of designing a distribution system in the times of crises, e.g., COVID
NMAI074 Nekonečné množiny
Infinite sets
J. Kynčl Thu 10:40-12:10
NOPT053 Optimalizační seminář
Optimization Seminar
D. Hartman, M. Hladík, J. Bok Wed 10:40-12:10
NPRG015 Praktikum řešení programátorských úloh
Seminar for preparing students for contests in programming
Z. Dvořák Příprava na soutěže v programování. Úmluva: https://doodle.com/poll/64u5w92bf6ms34ps
NDMI052 Problémový seminář z kombinatoriky
Seminar on combinatorial problems
J. Kratochvíl, P. Valtr, J. Kynčl probably on Wed at 15:00 starting Oct 14 (not Thu 15:40 as originally planned) starts on Oct 14, send email to the teachers if interested in the seminar
NDMI108 Ramsey theory
M. Tyomkyn Thu 14:00-15:30
NUOS005 Seminář o TeXu
Seminar on TeX
M. Mareš, V. Majerech Mon 14:00-15:30
NTIN102 Seminář z teoretické informatiky
Seminar on theory of computing
Koucký, Čepek, Feldmann, Hubáček, Kolman, Sgall S1 Út 12:00-14:00 Starts on Oct 13
NTIN050 Seminář z výpočetní složitosti
Seminar on Computational Complexity
M. Koucký, P. Pudlák MÚ Žitná Pá 14:00
NOPT021 Teorie her
Game theory
K. Zimmermann Umlouvá se e-mailem na adrese zimm@kam.
NTIN110 Vybrané kapitoly z datových struktur
Selected Topics in Data Structures
M. Mareš, M. Lieskovský, O. Mička Thu 10:40-12:10
NDMI055 Vybrané kapitoly z kombinatoriky
Selected Chapters on Combinatorics 1
Jaroslav Nešetřil, David Hartman, Andres Aranda, Jan Hubička Tue 10:40-12:10
NTIN085 Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I
Selected topics in computational complexity I
M. Koucký Thu 14:00-15:30 Fine-grained complexity
NOPT018 Základy nelineární optimalizace
Fundamentals of Nonlinear Optimization
M. Hladík, M. Loebl Mon 15:40-17:10
NDMI092 Úvod do extremální teorie grafů
Introduction to extremal graph theory
Z. Dvořák Fri 10:40-12:10
NDMI100 Úvod do kryptografie
Introduction to cryptography
M. Mareš Wed 12:20-13:50
NMAI040 Úvod do teorie čísel
Introduction to Number Theory
M. Klazar bude probíhat v rozvrženém čase (zpočátku, možná úplně) v ZOOMu

Spravovat úmluvu