Umlouvá se zimní semestr roku 2022/2023

Úmluva proběhne 30.9. 10:40 v S3

Seznam umlouvaných předmětů:

Kód Název Vyučující Místo Čas Poznámka
NOPT021 Algoritmy moderní teorie her
Modern Algoritmic Game Theory
M. Schmid
NDMI028 Aplikace lineární algebry v kombinatorice
Linear Algebra Applications in Combinatorics
J. Kratochvíl K12 Pá 14:00 Cvičení St 19:00 K9
NTIN104 Foundations of Theoretical Cryptography
Foundations of Theoretical Cryptography
P. Hubáček S10 Po 15:40 cvičení po přednášce
NDMI106 Geometrický seminář
Geometric seminar
P. Valtr, J. Kynčl If interested in the seminar, please send an email to the teachers (valtr/kyncl@kam.mff...)
NDMI010 Grafové algoritmy
Graph algorithms
M. Mareš S10 St 12:20
NDMI059 Grafové minory a stromové rozklady
Graph minors and tree decompositions
J. Fiala See the notes sect 1-4. Preferrably Thu 9 at MS/Troja or 10:40 in Troja
NDMI117 Interakce teorie modelů a kombinatoriky
Interactions Between Model Theory and Combinatorics
S. Braunfeld, J. Hubička Held in English. We will cover the basic and some not-so-basic concepts from model theory, and then apply these to find and analyze some natural classes of structures. This will, for example, lead to studying generalizations of various well-behaved graph classes with good algorithmic properties. No previous knowledge of model theory or logic will be assumed .
NTIN103 Introduction to Parameterized Algorithms
Introduction to Parameterized Algorithms
A. E. Feldmann S3 Wed 10:40 held in English, tutorials Wed 14:00 S6
NDMI022 Kombinatorický seminář
Seminar on Combinatorics
M. Tancer, I. Penev S10 Čt 17:20
NDMI073 Kombinatorika a grafy III
Combinatorics and Graph Theory III
Z. Dvořák S6 Po 12:20 cvičení Po 15:40 S8
NDMI111 Matroidy a submodulární optimalizace
Matroids & Submodular Optimization
M. Loebl, H. R. Tiwary Send email to teachers if you are interested.
NMAI074 Nekonečné množiny
Infinite sets
J. Kynčl S11 Čt 14:00
NSWI181 Optimalizace kódu produkčních překladačů 2
Code Optimization in Production Compilers 2
J. Hubička S6 Út 17:20 New lecture extending Code Optimization in Production Compilers. We will focus on code generation algorithms, advanced loop optimizations and other topics
NOPT053 Optimalizační seminář
Optimization Seminar
D. Hartman, M. Hladík S221 Út 9:00
NPRG015 Praktikum řešení programátorských úloh
Seminar for preparing students for contests in programming
Z. Dvořák SU2 Pá 14:00 Příprava na soutěže v programování. Koná se jednou za 14 dní.
NDMI052 Problémový seminář z kombinatoriky
Seminar on Combinatorial Problems
P. Valtr, J. Kynčl S8 Thursday 16:00 We start on 13.10.
NTIN101 Selected Topics in Algorithms
M. Koutecký S7 Út 15:40 State-of-the-art parameterized algorithms for (mixed) integer programming, and applications to scheduling and computational social choice.
NDMI116 Seminář aplikace komplexních sítí
Seminar on the Application of Complex Networks
D. Hartman
NUOS005 Seminář o TeXu
Seminar on TeX
M. Mareš, V. Majerech
NTIN102 Seminář z teoretické informatiky
Seminar on theory of computing
Koucký, Čepek, Feldmann, Hubáček, Kolman, Sgall
NDMI067 Toky, cesty a řezy
Flows, paths and cuts
P. Kolman
NTIN110 Vybrané kapitoly z datových struktur
Selected Topics in Data Structures
M. Mareš S322 St 15:40
NDMI055 Vybrané kapitoly z kombinatoriky 1
Selected Chapters on Combinatorics 1
Jan Hubička, Jaroslav Nešetřil "Frank Ramsey and Framsey theory"
NTIN085 Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I
Selected topics in computational complexity I
M. Koucký S11 St 12:20 Random walks on graphs and their applications
NOPT018 Základy nelineární optimalizace
Fundamentals of Nonlinear Optimization
M. Hladík, M. Loebl S7 Po 14:00 cvičení Po 10:40 S7
NTIN091 Úterní seminář umělé inteligence
Tuesday seminar on Artificial Intelligence
J. Fink S8 10:40 A seminar that aims to refer on ongoing research projects of participants and related issues within the scope of artificial intelligence.
NDMI092 Úvod do extremální teorie grafů
Introduction to extremal graph theory
Z. Dvořák

Spravovat úmluvu