Doktorandský seminář


Program semináře

Letní semestr 2006/2007:

Zimní semestr 2006/2007:


Do programu semináře za minulé roky můžete nahlédnout zde: 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.

Webmaster: kamweb@kam.mff.cuni.cz         Modified: 28. 09. 2007