Cvičení z Kombinatorické a výpočetní geometrie I a II - 17/18

Přednáška se v letním semestru koná ve středu od 14:00 v S9, cvičení ve středu od 15:40 v S9.

Cvičení k přednášce Kombinatorická a Výpočetní geometrie II probíhá nepravidelně podle rozpisu termínů cvičení, který je uveden níže. Zápočet studenti obdrží za vyřešení "patřičného" počtu příkladů, které jim budou zadávány během semestru. Každý příklad má u sebe uvedeno, za kolik je bodů. Na řešení série je dán zpravidla čas tři týdny. U těžších příkladů bude dva týdny po zadání uvedena nápověda. Za příklady, u kterých byla dána nápověda, je poté možné získat jen polovinu bodů. V případě lepšího řešení odevzdaného po nápovědě se přičte polovina bodů získaných před nápovědou. Po prozrazení řešení není možné za daný příklad již žádné body získat.

Na cvičeních budou zadány některé lehčí příklady, které slouží především k osvojení si pojmů z přednášky. Za vyřešení každého z nich během cvičení je možné získat jeden bod. Na zápočet je potřeba získat alespoň čtvrtinu z celkového počtu bodů, na splnění zkoušky stačí 70% bodů. Obecně platí, že studenti, kteří získají vysoký počet bodů, to budou mít u zkoušky lehčí.

Chcete-li vidět výsledky svého snažení na webu, zvolte si nějakou přezdívku a napište ji na odevzdávané řešení (společně se svým jménem), případně nám ji pošlete e-mailem. Bez ní nebudeme/nemůžeme vaše výsledky zveřejňovat. Řešení v den nápovědy nebo cvičení odevzdávejte před přednáškou. Pro řešení zaslaná e-mailem je rozhodující čas odeslání do 14:00. Elektronická řešení doporučujeme posílat oběma cvičícím zároveň.

Případné nejasnosti, nalezené chyby v zadání a jiné dotazy týkající se cvičení směřujte na Michala Oplera (opler zavináč iuuk.mff.cuni.cz) nebo Honzu Kynčla (kyncl zavináč kam.mff.cuni.cz).Série příkladů

Zimní semestr

VýsledkyZadáníZadánoNápovědaDeadline
1. Konvexní množiny CZ, EN 3.10.2017 24.10.2017 31.10.2017
2. Věty Hellyho typu a věta o sendviči CZ, EN 17.10.2017 7.11.2017 14.11.2017
3. Průsečíková čísla a počítání incidencí CZ, EN 31.10.2017 28.11.2017
4. Dualita a mnohostěny CZ, EN 14.11.2017 12.12.2017 19.12.2017
5. Mnohostěny, arrangementy a Voroného diagramy CZ, EN 28.11.2017 4.1.2018
6. Bonusová série CZ, EN 4.1.2018 9.2.2018Zimní semestr

VýsledkyZadáníZadánoNápovědaDeadline
1. Erdősova–Szekeresova věta pdf 28.2.2018 14.3.2018 21.3.2018
2. k-díry, půlící přímky a nakreslení grafů pdf 21.3.2018 11.4.2018
3. Simpliciální komplexy pdf 11.4.2018 2.5.2018
4. Věty Hellyho typu a Davenportovy–Schinzelovy posloupnosti pdf 25.4.2018 16.5.2018 23.5.2018
5. Bonusová série pdf 16.5.2018 22.6.2018


Plán (letní semestr)

28.2.2018 zadání první série, cvičení
14.3.2018 nápověda k první sérii na konci přednášky
21.3.2018 zadání druhé série, cvičení, deadline pro odevzdání první série
11.4.2018 zadání třetí série, cvičení, deadline pro odevzdání druhé série
2.5.2018 zadání čtvrté série, cvičení, deadline pro odevzdání třetí série
16.5.2018 nápověda ke čtvrté sérii e-mailem
23.5.2018 deadline pro odevzdání čtvrté série

Plán (zimní semestr)

3.10.2017 zadání první série, cvičení
17.10.2017 zadání druhé série, cvičení
24.10.2017 nápověda k první sérii na konci přednášky
31.10.2017 zadání třetí série, cvičení, deadline pro odevzdání první série
7.11.2017 nápověda ke druhé sérii na konci přednášky
14.11.2017 zadání čtvrté série, cvičení, deadline pro odevzdání druhé série
28.11.2017 zadání páté série, cvičení, deadline pro odevzdání třetí série
12.12.2017 nápověda ke čtvrté sérii na konci přednášky
19.12.2017 cvičení, deadline pro odevzdání čtvrté série
4.1.2018 deadline pro odevzdání páté série
9.1.2018 cvičení

Archiv

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Odkazy

Nascanované poznámky z přednášek (Bernard Lidický)