Václav Končický

Diskrétní matematika

Cvičení probíhá dálkově přes Zoom každé pondělí od 15:40 do 17:10. Taktéž lze po předchozí domluvě e-mailem vypsat konzultaci.

Toto cvičení patří k přednášce Martina Mareše.

Pokud máte cokoliv týkajícího se tohoto cvičení, pište prosím na e-mail koncicky+dm@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

Na cvičeních se budou vyhlašovat domácí úkoly. Pro získání zápočtu je získat alespoň 60 bodů. Maximum bodů není definováno, bude jich však alespoň 110. Kromě toho je však potřeba získat alespoň ze 75% domácích úkolů kladné množství bodů.

Ve výsledku to znamená, že čtvrtinu ze všech domácích úkolů nemusíte vůbec řešit. I za velmi částečné řešení (třeba jedno malé pozorování) lze nějakou část bodu získat.

Kromě toho lze získat bonusové body za aktivitu na samotném cvičení.

Domácí úkoly

Domácí úkoly se budou vyhlašovat jak na samotném cvičení, tak se budou objevovat zde. Termín odevzdání domácího úkolu je vždy dva týdny po vyhlášení. Pokud byste měli časové problémy, nebojte se ozvat, nějak se domluvíme.

Nad domácími úkoly můžete přemýšlet společně, ale řešení napište každý samostatně. Pokud byste nevěděli, jak úkol vyřešit, můžete se ozvat a třeba dostanete nápovědu.

K tomu, jak sepisovat domácí úkoly, si můžete přečíst návod.

Řešení některých domácích úkolů lze najít na internetu. Pokud se rozhodnete úkol neřešit sami, ale prostě jej zkopírujete, tak jdete pouze proti sobě. Cílem cvičení je připravit vás na zkoušku.

Není-li uvedeno jinak, domácí úkoly se odesílají pomocí poštovní sovy. Měli byste mít přihlašovací údaje. Pokud ne, ozvěte se.

Náplň cvičení

Užitečné odkazy