Martin Tancer

Research (online papers, PhD thesis)

Kontakt (Contact)

Nejlepší kontakt na mě je e-mail, který je "MéPříjmení"@kam.mff.cuni.cz

Use my email, please: "MySurname"@kam.mff.cuni.cz.

Témata pro bakalářské/diplomové práce

The link above offers topics for Bachelor's/Master theses for students of our faculty in Czech. If you are a student of our faculty who does not speak Czech, I am very happy to suggest some topics personally upon a request.

Výuka (Teaching, in Czech or in English)

Aktuální - letní semestr (Current---summer semester) 2023/2024.

Lecture on Topological Methods in Combinatorics (Thu, 12:20, S11).

Lecture on Mathematics++ is this year merged into the lecture on Topological Methods in Combinatorics, see the link above.

Kombinatorický seminář (Seminar on Combinatorics) (pá 14:00, S6; Friday, 14:00, S6).

Starší - zimní semestr (Older---winter semester) 2023/2024.

Přednáška z diskrétní matematiky, ZS 2023/2024 (út 10:40, M1).

Cvičení z diskrétní matematiky, ZS 2023/2024 (út, 13:10, M2).

Starší - letní semestr (Older---summer semester) 2022/2023.

Lecture: Mathematics++ (Matematika++) (Tue 12:20, S7).

Cvičení z matematické analýzy, LS 2022/2023 (čt 12:20, N7).

Kombinatorický seminář/Seminar on Combinatorics (Fri 14:00, S8)

Přednáška Kombinatorická a výpočetní geometrie II (Fri, 9:00, S11).

Starší - zimní semestr (Older---winter semester) 2022/2023.

Cvičení z diskrétní matematiky, ZS 2022/2023 (út 10:40 a 12:20, N6).

Kombinatorický seminář/Seminar on Combinatorics (čt 17:20, S10)

Starší - letní semestr (Older---summer semester) 2021/2022.

Cvičení z matematické analýzy, LS 2021/2022 (út 14:00, N4).

Přednáška z topologických metod v kombinatorice LS 2021/2022 (Pá, 9:00, S4).

Lecture: Mathematics++ (Matematika++) (Mon 10:40, S1).

Kombinatorický seminář/Seminar on Combinatorics (Mon 15:40, S7)

Starší - zimní semestr (Older---winter semester) 2021/2022.

Lecture: Probabilistic techniques (Tue 12:20 in S10).

Lecture: Introduction to Combinatorial and Computational Geometry (Wed 15:40 in S9).

Kombinatorický seminář (po, 10:40 v S10)

Starší - letní semestr 2020/2021.

Cvičení z matematické analýzy, LS 2020/2021 (út 9:00, zoom).

Lecture: Mathematics++ (Matematika++) (po 17:20, zoom).

Přednáška Kombinatorická a výpočetní geometrie II (st, 14:00, zoom).

Kombinatorický seminář (neprobíhá) Pokud jste zájemce o seminář a chcete zápočet, kontaktujte nás vyučující. Něco určitě vymyslíme.

Ještě starší (pouze některá).

Lecture: Probabilistic techniques (Pravděpodobnostní techniky) Winter Semester 2020/2021 (Tue 12:20, zoom).

Přednáška z diskrétní matematiky, ZS 2020/2021 (po 9:00, zoom).

Cvičení z diskrétní matematiky, ZS 2020/2021 (po 12:20, zoom).

Kombinatorický seminář (st 9:00, zoom)

Přednáška a cvičení z Matematiky++ (přednáška: st 10:40 v S3/út (některé týdny, bude upřesněno), cvičení občasně st 12:20 v S3).

Kombinatorický seminář (út 14:00, S10)

Lecture: Probabilistic techniques (Pravděpodobnostní techniky) Winter Semester 2019/2020 (Thu, 15:40, S3).

Přednáška Kombinatorická a výpočetní geometrie, Winter Semester 2019/2020 (pá 9:00, S9).

Cvičení z diskrétní matematiky, ZS 2019/2020 (st 14:00, T10 a st 15:40 T7).

Kombinatorický seminář (út 10:40, S321 - chodba Malá Strana, 3. patro)

Přednáška a cvičení z topologických metod v kombinatorice (přednáška prozatím st 12:20 v S8 - v případě zájmu možné ještě změnit; cvičení se domluví na první přednášce).

Přednáška a cvičení z Matematiky++ (přednáška: út 15:40 v S4, cvičení občasně st 15:40 v S9).

Kombinatorický seminář (út 14:00 v S11).

Cvičení z lineární algebry, ZS 2018/2019 (pá 9:00, S7).

Lecture: Probabilistic techniques (Pravděpodobnostní techniky) Winter Semester 2018/2019 (Wed, 15:40, S6).

Lecture: Combinatorial and Computational Geometry I (Přednáška Kombinatorická a výpočetní geometrie), Winter Semester 2018/2019 (Thu, 14:00, S9).

Kombinatorický seminář (Čt 10:40, Chodba 3. patro, S321).

Přednáška Kombinatorická a výpočetní geometrie II (st, 14:00, S9), LS 2017/2018.

Přednáška z Matematiky++ (čt 12:20, S4). Začínáme až 1. března!!!.

Cvičení z kombinatoriky a grafů, LS 2017/2018 (po, 9:00, S7).

Kombinatorický seminář (čt 14:00, S5) (odkaz zatím nebyl aktualizován).

Přednáška z diskrétní matematiky, ZS 2017/2018 (pá 12:20, S3).

Cvičení z diskrétní matematiky, ZS 2017/2018 (pá 9:00, S7).

Lecture on Probabilistic techniques, Winter semester 2017/2018 (Mon 15:40, S4).

Kombinatorický seminář (čt 17:20, S10).

Přednáška z kombinatoriky a grafů, LS 2016/2017 (čt, 14:00, S5).

Přednáška z Matematiky++ (út 15:40, S4).

Cvičení z kombinatoriky a grafů, ZS 2016/2017 (po, 9:00, S7).

Kombinatorický seminář (út 14:00, S6).

Přednáška z diskrétní matematiky, ZS 2016/2017 (po 17:20, M1).

Cvičení z diskrétní matematiky, ZS 2016/2017 (st, 15:40 a 17:20, M3).

Kombinatorický seminář (út, 10:40, S1).

Přednáška Kombinatorická a výpočetní geometrie II (po, 10:40), LS 2015/2016.

Cvičení z matematické analýzy 2, LS 2016 (st, 12:20, S10).

Přednáška z Matematiky++ (út, 17:20, S4), ZS 2015/2016.

Přednáška Kombinatorická a výpočetní geometrie (út, 12:20, S4), ZS 2015/2016.

Cvičení z matematické analýzy (čt 15:40, S1), ZS 2015/2016.

Přednáška a cvičení z topologických metod v kombinatorice (st, 9:00 (př) a 10:40 (cv)), LS 2014/2015.

Cvičení z kombinatoriky a grafů, LS 2014/2015.

Přednáška z diskrétní matematiky, ZS 2014/2015 (út 14:00, S3).

Cvičení z diskrétní matematiky, ZS 2014/2015 (čt 10:40, S10).

Přednáška Pravděpodobnostní metoda, ZS 2014/2015 (st 12:20, S5).

Cvičení z matematické analýzy 2, LS 2011/2012.

Přednáška z topologických metod v kombinatorice ZS 2011/2012.

Cvičení z matematické analýzy, ZS 2011/2012.

Cvičení z diskrétní matematiky, ZS 2010/2011.

Cvičení z kombinatoriky a grafů, LS 2009/2010.

Cvičení z matematické analýzy 2, LS 2008/2009.

Stránky řešitelského semináře jsou (nejspíš ještě) k dispozici u Pavla Patáka.

Zde najdete starší stránky k řešitelskému semináři.

V zimním semestru 2008/2009 jsem cvičil matematickou analýzu - zde je stránka k cvičením.

V zimním semestru 2007/2008 jsem cvičil topologické metody v kombinatorice, zde je stránka k cvičením.

Events

The 2nd Elbe Sandstones Geometry Workshop

Odkazy

Organizoval jsem PraSe - matematický korespondenční seminář.

Doporučit můžu i (Bratislavský) korešpondenčný matematický seminár,

nebo stránky Matematické olympiády.