Seminář z kooperativní teorie her

Seminář z kooperativní teorie her [NOPT060] v letním semestru 2022/2023. Probíhá ve středu ve 12:20 v SU1 na Malé Straně.

Seminář vedeme společně s Davidem Ryzákem.

Seminář volně souvisí s přednáškou [NOPT057] Kooperativní teorie her, kterou vedu společně s prof. Martinem Loeblem. Účast na přednášce je výhodou, není však přímo nutná pro potřeby semináře.

Cílem semináře je dát dohromady studenty a vyučující, kteří mají zájem o kooperativní teorii her. Slouží především jako platforma pro vznik nových témat a formulaci zajímavých problémů, které následně diskutujeme a řešíme. Seminář je směřovaný tím, co jeho účastníky baví a zajímá. Chceme vybudovat kolektiv a propojit mezi sebou lidi, kteří mohou spolupracovat i nad rámec samotného semináře. Studenti si mohou také prostřednictvím semináře vyzkoušet, co obnáší výzkum v matematice, otestovat své schopnosti a na základě této zkušenosti na seminář i navázat prostřednictvím bakalářské/magisterské práce.

Účast na semináři je určena jak bakalářským, tak magisterským studentům, není podmíněna docházením na přednášku ani žádnými předešlými znalostmi. V tomto roce se chceme podívat na témata studentů, která se zabývají v modelu kooperativních her následující otázkami:

  1. Jak se vypořádat s neurčitostí dat pomocí metod strojového učení?
  2. Jak se vypořádat s problémy, které přináší anonymita ve virtuálním prostředí? (Internet, ...)
  3. Jak se vypořádat s neurčitostí dat pomocí stochastického přístupu?

Podle času a zájmu může prodiskutovat ještě následující otázky:

  • Jak v modelu formulovat férovost?
  • Jak se vypořádat s potřebou celočíselnosti řešení?
  • Jak zohlednit vnější vlivy ve výpočtu řešení?

Požadavky na zápočet

Zápočet bude udělen za aktivní účast na semináři, nicméně neočekává se, že se účastníkům musí podařit vyřešit některý z představených problémů. Konkrétní parametry budou představeny první týden semestru.

Průběh semináře semináře

Bude doplněno...