Diskrétní matematika - cvičení ZS 2020/2021

Zde se průběžně budou objevovat nějaké informace ke cvičením vedemných mnou, ZS 2020/2021, pondělí 12:20. V tento moment výuka probíha distančně.

Pokud hledáte kontakt na mě, tak se podívejte na moji domovskou stránku. Pokud hledáte stránku k přednášce, najdete ji zde.

Důležité informace k online výuce

Podmínky k zápočtu

K zápočtu bude potřeba získat 70 bodů. Body bude možné získávat různými způsoby.

Domácí úkoly

Probrané úlohy

Zde se budou objevovat příklady z cvičení ve formátu .pdf (často trochu s náskokem před cvičeními). Řešení většiny úloh nejspíš naleznete v této sbírce. (Ale úlohy se nedávno přesunovaly z jedné datábaze do druhé, nekontroloval jsem, jestli došlo k nějakým změnám.) Úlohy jsou z části jsou čerpány z knihy od J. Matouška a J. Nešetřila Kapitoly z diskrétní matematiky.

5. 10.: zadání 1. série (verze pro tisk). [Matematická indukce a množiny.]

12. 10.: zadání 2. série (verze pro tisk). [Relace.]

19. 10.: Pokračování příkladů z minule.

26. 10.: zadání 3. série (verze pro tisk). [Kombinatorické počítání.]

2. 11.: zadání 4. série (verze pro tisk). [Princip inkluze a exkluze.]

9. 11.: zadání 5. série (verze pro tisk). [Grafy, začátek.]

16. 11.: Příklady z minule.

23. 11.: zadání 6. série (verze pro tisk). [Grafy, stupně, eulerovské grafy, matice sousednosti.]

30. 11.: zadání 7. série (verze pro tisk). [Grafy, souvislost, stromy.]

7. 12.: zadání 8. série (verze pro tisk). [Grafy, rovinnost, barvení.]

14. 12.: zadání 9. série (verze pro tisk). [Pravděpodobnost.]

21. 12.: Příklady z minule.

4. 1.: Většina příkladů ještě z minule. Tři příklady navíc:

  1. Nechť π je náhodná permutace n prvků (prvních n přirozených čísel). Určete střední hodnotu počtu i takových, že π(i) = i+1.
  2. Nechť G je graf sestávající ze dvou čtyřcyklů spojených za hranu. Vytvořme náhodný podgraf H grafu G tak, že H obsahuje všechny vrcholy grafu G a každou hranu G umístíme do H s pravděpodobností p nezávisle na ostatních hranách. Určete pravděpodobnost, že H obsahuje čtyřcyklus.
  3. Nechť G je (jediný) strom se skórem (4, 3, 1, 1, 1, 1, 1). Vytvořme náhodný podgraf H grafu G tak, že H obsahuje všechny vrcholy grafu G a každou hranu G umístíme do H s pravděpodobností p nezávisle na ostatních hranách. Určete pravděpodobnost, že H obsahuje K1,3 jako podgraf.

Průběžné bodování