Diskrétní matematika - cvičení ZS 2022/2023

Zde se průběžně budou objevovat nějaké informace ke cvičením vedemných mnou, ZS 2022/2023, úterý 10:40 a 12:20 v N6.

První dva týdny semestru je za mne záskok.

Pokud hledáte kontakt na mě, tak se podívejte na moji domovskou stránku.

Aktualizované bodování

Aktualizované bodování po druhé písemce je zde pro skupinu v 10:40 a pro skupinu v 12:20. Aktivita je už za všechna cvičení. Dejte vědět, kdybyste měli pocit, že v bodování jsou nějaké nesrovanlosti.

Další instrukce ohledně náhradní písemky či možnosti si písemku prohlédnout a potenciální konzultace s řešením písemky přijdou brzy emailem.

DÚ 4

Komu ještě chybí nějaké body, může řešit čtvrtý domácí úkol zde. Odevzdávat je ho možné do 27. 1. 23:59. (Prodloužení termínu je možné v oddůvodněných případech, ale je potřeba ho se mnou domluvit před uplynutím tohoto termínu.) Odevzdávejte přes owl. Pokud budete pospíchat s odpovědí (například kvůli zápočtu před zkouškou), tak mi napište i email, ale nic neslibuju. Při odevzdávání do 20. 1. 23:59 nabízím jako obvykle možnost opravy bez bodové ztráty.

Druhá písemka

S druhou písemkou, prosím, počítejte na posledních cvičeních 3. 1. na celých 90 minut.

Pravidla odevzdávání domácích úkolů

Neměli byste se snažit řešení hledat někde na internetu. Je povoleno se s někým o řešení bavit ve stylu "použij tu a tu techniku", ale neměli byste si ukazovat sepsaná řešení. Tj. řešení by každý měl sepsat sám. Když se s někým budete o DÚ bavit, je potřeba uvést na řešení s kým jste DÚ konzultovali.

Pokud si s úkolem nebude vědět rady, můžete poprosit o nějakou nápovědu i mne. (Není to nijak bodově penalizované. Jen mi musíte dát vědět, kam jste se dostali a co už Vám nejde. A také napsat dostatečně včas.)

Úkol je možné odevzdávat osobně nebo elektronicky a to vždy v termín odevzdání před cvičeními. Elektronicky lze odevzávat přes owl. Instrukce, jak odevzdávat elektronicky jsem posílal emailem. (Dejte mi vědět, pokud někomu nedorazily.) Čas odevzdání jsem nastavil na 10:40 podle dřívější skupiny, kterou učím, ale přijímám i řešení do 12:20 od účastníků cvičení, která začínají v 12:20.

DÚ 2

Tentokrát je druhý domácí úkol v PDF v odkazu. Odevzdávat je ho možné do 13. 12. (před cvičeními!) Kdo mi odevzdá úkol do 6. 12. (před cvičeními), tak se opět budu snažit rychle překontrolovat s možností opravy bez bodové ztráty. (Pokud posíláte úkol přes owl, je doporučené se tam občas podívat, jestli nemáte ode mne odpověď.)

Výsledky první písemky a bodování

V následujících odkazech najdete výsledky 1. písemky a průběžné bodování pro skupinu v 10:40 a pro skupinu v 12:20. Aktivita je k 8. 11. Dejte vědět, kdybyste měli pocit, že v bodování jsou nějaké nesrovanlosti. (A nenechte se zmást tím, že už tam jsou připravené i sloupečky pro druhou písemku.) (V jednom případě jsem udělil postih -5 bodů za `řešení písemky inspirované někým jiným'. Dotyčný to ví, je to platné. Ale nemám potřebu to rozmazávat v bodovací tabulce.)

Komentáře k písemce: V druhé skupině písemka dopadla trochu hůř, než jsem doufal, v první skupině zhruba podle očekávání. Pokud jste získali alespoň 30 bodů, jste na dobré cestě, jen je potřeba neusnout na vavřínech. Pokud jste získali 20 až 29 bodů, jste stále na rozumné cestě, ale chtělo by to malinko přidat. Pokud jste získali méně než 20 bodů, ještě není nic ztracené (bude i náhradní písemka), ale určitě to chce přidat. Osobně bych v takovém případě doporučil domluvit si nějakou konzultaci. Konzultaci si ale samozřejmě může domluvit každý. Ještě se k možnostem konzultací vrátím na cvičeních.

V jednom případě si nejsem jistý bodováním. To probereme na cvičeních.

DÚ 1

Zde nabízím první domácí úkol, do 29. 11. (před cvičeními!). Nakonec nechávám 3 týdny na řešení, vzhledem k tomu, že 22. 11. nejsou cvičení a že příslušný typový příklad jsme ještě nebrali (dá se na to příjit už teď, ale po cvičeních 15. 11. to bude snazší). Není povinný, ale nabízím za jeho správné vyřešení 6 bodů. Kdo mi odevzdá úkol do 22. 11. (do půlnoci vzhledem k tomu, že nebudou cvičení), tak se mu ho budu snažit rychle překontrolovat, a kdybych narazil na nějaký problém, tak ještě nabídnu opravu bez jakékoliv bodové ztráty.

Zadání: Určete počet slov z písmen A, G, H, I, K, L, M, N (každé použité právě jednou) takových, že po vyškrtání některých písmen nemůžeme dostat žádné ze slov LIGA, LINKA, KNIHA či KAMIL.

První písemka

S první písemkou, prosím, počítejte 8. 11. Bude to kratší písemka na cca 60 minut.

Podmínky k zápočtu

Jak je uvedeno v SISU, k zápočtu je potřeba získat alespoň 100 bodů. Body bude možné získávat následujícími způsoby.

Probrané úlohy

Zde se budou objevovat příklady z cvičení ve formátu .pdf (často trochu s náskokem před cvičeními). Řešení většiny úloh nejspíš naleznete v této sbírce. (Ale úlohy se nedávno přesunovaly z jedné datábaze do druhé, nekontroloval jsem, jestli došlo k nějakým změnám.) Úlohy jsou z části jsou čerpány z knihy od J. Matouška a J. Nešetřila Kapitoly z diskrétní matematiky.

4. 10.: Cvičení s Michaelem Skotnicou. Zadání je zde. [Logické úlohy, matematická indukce]

11. 10.: Cvičení s Idou Kantor. Zadání je zde. [Matematická indukce, množiny, výroky]

18. 10.: zadání 3. série (verze pro tisk). [Relace.]

25. 10.: Pokračujeme s příklady z minula.

1. 11.: zadání 4. série (verze pro tisk). [Kombinatorické počítání.]

8. 11.: zadání 5. série (verze pro tisk). [Princip inkluze a exkluze.]

15. 11.: zadání 6. série (verze pro tisk). [Grafy, začátek.]

29. 11.: zadání 7. série (verze pro tisk). [Grafy, stupně, eulerovské grafy, matice sousednosti.]

6. 12.: zadání 8. série (verze pro tisk). [Grafy, souvislost, stromy.]

13. 12.: zadání 9. série (verze pro tisk). [Grafy, rovinnost, barvení.]

20. 12.: zadání 10. série (verze pro tisk). [Pravděpodobnost.]