Diskrétní matematika 2022/2023 (cvičení)

Jan Hubička, hubicka@kam.mff.cuni.cz

Konzultace po dohodě emailem. Do subjektu emailů pište "DM2022".

Cvičení probíhá každý pátek od 10:40 v učebně N6.

Podmínky získání zápočtu

Cvičení

30. září:
Úvod a zahřívací příklady. Příklady.
7. října:
Indukce a množiny. Příklady a první domácí úkol. Úkol řešte do 21. října.
14. října:
Relace a zobrazení. Příklady.
21. října:
Uspořádání. Příklady a druhý domácí úkol. Úkol řešte do 4. listopadu.
28. října:
Státní svátek
4. listopadu:
Kombinatorické počítání (cvičil Matěj Konečný). Cvičení. Třetí domácí úkol. Úkol řešte do 28. listopadu (zamýšlený termín byl 18. listopadu ale pozdější odevzdání není problém).
9. listopadu:
1. písemný test.
18. listopadu:
Grafy. Cvičení.
2. prosince:
Grafy II. Cvičení 4. domácí úkol. Úkol řešte do 16. prosince.

Odkazy