REU (Research Experience for Undergraduates)

Jak se dělá věda?

REU je možnost vyzkoušet si, jak se dělá věda jinde než u nás doma. Projekt probíhá každoročně během června a července. První polovina na Rutgers University ve Spojených státech a druhá v Praze na KAM. Na závěr projektu navazuje Midsummer Workshop.

New York

Na REU studenti řeší zajímavé otevřené problémy pod vedením školitele, poznají jak funguje zahraniční univerzita a navštíví i některé z významných výzkumných laboratoří jako jsou Bell Labs, IBM research labs, AT&T research labs.

Během posledních let se REU zúčastnili: