Semináře

Pro studenty, kteří mají matematiku rádi a baví je přemýšlet, organizuje katedra tři semináře.
Kombinatorický seminář [DMI022] je určen studentům Bc. a Mgr. studia. Na semináři se referují zajímavé jednodušší články a řeší se drobné úložky. Vedoucími jsou J. Nešetřil, M. Mareš, R. Šámal.
Kombinatorický seminář pro pokročilé [DMI041] je obdobou kombinatorického semináře, ale je určen především pro doktorandy katedry. Na semináři se přednáší zajímavé články z poslední doby. Hlavním vedoucím semináře je J. Matoušek
Problémový seminář z kombinatoriky [DMI052]. O čem je tento seminář je zřejmé z názvu, na semináři se řeší otevřené problémy. Účastní se ho studenti Mgr. studia. Problém, který se bude daný semestr řešit, vybírají studenti sami podle návrhu vedoucího semináře J. Kratochvíla a P. Valtra. Výsledky ze semináře často bývají tak dobré, že se publikují jako článek.