Zapojení do vědy a výzkumu

Studenti katedry aplikované matematiky už během studia pracují na výzkumném záměru, publikují články v prestižních časopisech a jezdí na workshopy a konference. Velká část z nich spolupracuje s Institutem teoretické informatiky.

Workshopy, konference

KAM pořádá celou řadu významných konferencí a workshopů. Tradiční akcí je Midsummer Workshop. Za poslední 3 roky katedra pořádala následující akce:

ITI (Institut Teoretické Informatiky) - centrum mladé vědy

Institut teoretické informatiky byl založen v roce 2000, spojuje vědu na Karlově Univerzitě, Matematickém ústavu a Ústavu informatiky Akademie Věd ČR a na Západočeské univerzitě. Je finančně zabezpečen grantem Ministerstva školství a podporuje hlavně mladé vědecké pracovníky.

Publikace v časopisech, příspěvky na konferencích

Za poslední 3 roky magisterští studenti KAM poslali následující články do prestižních časopisů nebo na konference:

Za poslední 3 roky doktorandi KAM poslali následující články do prestižních časopisů nebo na konference: