Kolokvia a polední přednášky

Skutečným bonbónkem jsou Matematická kolokvia organizovaná katedrou. Své výsledky přednášejí nejvýznamnější matematici a počítačoví odborníci z celého světa. Obvykle se konají 2-3 kolokvia ročně a to již od roku 1987.

Jednou až dvakrát týdně se konají Polední přednášky. Jde o krátkou (30-45min) přednášku členů nebo hostů katedry o nových výsledcích, většinou vlastních, a dalších zajímavostech z oboru.