Magisterské studium

V magisterském studiu nabízí KAM studium oboru I4 - Diskrétní modely a algoritmy. Orientovat se můžete na:
Diskrétní matematika a kombinatorická optimalizace
Tento studijní plán zahrnuje oblasti jako je kombinatorika a teorie grafů, pravděpodobnostní metoda a algoritmy, kombinatorická optimalizace.
Matematické struktury informatiky
Tento studijní plán zahrnuje oblasti jako je kombinatorická a výpočetní geometrie, algebraické a topologické metody v informatice, teorie čísel a kategorie v informatice.
Optimalizace
Tento studijní plán zahrnuje oblasti jako je nelineární programování, optimalizační procesy, parametrické, vícekriteriární a celočíselné programování, nehladká optimalizace a pravděpodobnostní dynamické modely.