Kombinatorika a grafy - cvičení

Zde se průběžně budou objevovat nějaké informace ke cvičením. (Pouze ponělní cvičení 9:00 v S7 s mojí skupinou!) Najdete tu příklady k cvičením (z velké části jsou čerpány z knihy od J. Matouška a J. Nešetřila Kapitoly z diskrétní matematiky). Pokud hledáte kontakt na mě, tak se podívejte na moji domovskou stránku.

Náhradní písemka

Kdo ještě nemá dostatek bodů na zápočet, může body získat na náhradní zápočtové písemce (za obě předchozí písemky) v pondělí 5. 6. v učebně S10 od 9:00. Bez účasti na této písemce nebude možné body dohnat.

Body získané za docházku, aktivitu a DÚ se budou plně započítávat. Body za předchozí písemky se budou započítávat částečně. (Také je možné např. ponechat si všechny body z první písemky a opravovat pouze druhou písemku.)

Bodování a náhradní písemka

Bodování po druhé písemce. Rozhodl jsem se snížit hranici pro zápočet na 65 bodů, tedy, kdo má 65 bodů má zápočet.

Kdo zatím nemá zápočet, může o něj usilovat na náhradní písemce viz výše. Zároveň je možné ještě i získat nějaké další body, viz DÚ níže.

Pokud se chcete podívat na své chyby v písemce, bude příležitost ve čtvrtek po přednášce. Alternativně je možné si ji prohlédnout u mě v kanceláři 325 po domluvě emailem.

DÚ 2

Kdo chce ještě před náhradní písemkou nahánět body, aby to měl snazší, tak se může podívat na druhý domácí úkol. Je za něj možné získat 5 bodů.

Druhá písemka

Na posledních cvičeních, 22. května, bude druhá písemka. Bude na celé cvičení (a na 60 bodů).

Náhradní cvičení

Náhradní cvičení bude v pátek 12. 5. v učebně S7 od 12:20. Cvičení budu koncipovat tak, aby účast na něm nebyla nutná pro úspěšné absolvování zápočtové písemky. Na druhou stranu, toto cvičení "navíc" Vám může pomoci si některá témata ještě lépe zažít. Je na Vás, jestli dorazíte.

První písemka

Počítejte s první písemkou 27. března. Bude se jednat o kratší písemku na 60 minut a za 40 bodů.

Podmínky k zápočtu

Základní podmínkou k získání zápočtu je úspěšné absolvování dvou písemek. Z písemek je potřeba získat 70% (70 bodů ze 100 možných). Dále je možné získat nějaké body navíc za docházku (5 bodů), aktivitu během cvičení (není omezeno, čekejte tak kolem 8-10 bodů pro aktivnější), příležitostné domácí úkoly. V případě neúspěchu při řešení písemek bude náhradní možnost (ale doporučuji se připravit už napoprvé, dříve budete moci ke zkoušce).

Dobrovolný DÚ

Určete explicitní vzorec pro rekurentně zadanou poslopunost: a0 = 1, a1 = 1, an+2 = an+1 + 6an + n. [5 bodů, do 27. března]

Příklady z cvičení

Zde se budou objevovat příklady z cvičení ve formátu .pdf. Jsou vytvořeny pomocí aplikace sbírka příkladů . V této sbírce naleznete i řešení některých příkladů.

20. 2.: zadání 1. série (verze pro tisk) [Odhady faktoriálů, kombinačních čísel apod.]

27. 2.: zadání 2. série (verze pro tisk). [Generující funkce.]

6. 3.: zadání 3. série (verze pro tisk). [Rekurentní posloupností.]

13. 3.: Příklady z minula + 1 varianta navíc k úloze 1: a0 = 4, a1 = 3, an = an-1 + 2an-2 + 3 · 2n.

20. 3.: zadání 4. série (verze pro tisk). [Konečné projektivní roviny.]

27. 3.: Byla písemka (70 minut); zadání 5. série (verze pro tisk). [Latinské čtverce.]

3. 4.: zadání 6. série (verze pro tisk). [Počítání dvěma způsoby a počet koster.]

10. 4.: zadání 7. série (verze pro tisk). [Toky v sítích, párování.]

24. 4.: zadání 8. série (verze pro tisk). [Systémy různých reprezentantů, k-souvislost.]

12. 5.: (cvičení navíc): zadání 9. série (verze pro tisk). [k-souvislost, pokračování.]

15. 5.: zadání 10. série (verze pro tisk). [Ramseyova teorie.]