Prednaska se kona ve stredu od 14:00 v K7, cviceni je ve ctvrtek od 9:00 v K11.

Pozadavky na zapocet: Aktivni ucast (merena zejmena body v CodExu), zapoctovy program, prakticky test.
Pozadavky na zkousku: Pisemna a ustni zkouska na objektovy navrh. Pri vyhodnocovani zkousky bude prihlizeno ke zpusobu plneni zapoctovych povinnosti.

Obsahy prednasek:

5. rijna (prednaska vice mene pokracovala 6. rijna na cviceni):
Organizacni informace, obecne vlastnosti jazyku familie jazyka C, definice promennych, definice funkci, zakladni ridici struktury v techto jazycich, zakladni zopakovani objektoveho programovani, vzhled programu v jazyku C# (s prikladem - Eukliduv algoritmus), strucny uvod do ovladani Visual Studio .NET 2008 (ktere je v K11 a tedy bude pouzivano ke cviceni).
Slidy.

12. rijna:
Tridy a objekty, jejich implementace a pouziti v C#. Konstruktory, destruktory. Predani parametru hodnotou, referenci a vysledkem. Dedicnost, objekty this a base. Slidy.

19. rijna:
Virtualni metody, abstraktni tridy, ciste virtualni metody (tez zvane abstraktni), zapecetene tridy a metody, dynamicky alokovane promenne, spojove seznamy jako priklad vyuziti dynamicke alokace a dedicnosti, pole, zjisteni volne pameti, explicitni volani garbage-collectoru. Slidy.

26. rijna:
Tvorba formularovych aplikaci, udalostmi rizene programovani. Prednaska nebude vyuzivat slidy, ale toto bude primo demonstrovano. Jako vyukovy material muzete pouzit toto.

2. listopadu:
Jmenne prostory, soubory (StreamReader, StreamWriter), diskretni simulace. Slidy.

9. listopadu:
Diskretni simulace a nektere informaticke problemy (deadlock). Seznamy (ArrayList a List).Slidy.

16. listopadu:
Generika, pretezovani operatoru, vyjimky. Slidy.

23. listopadu:
Automaty (konecny a zasobnikovy), souvislost automatu a rozpoznavani formalnich jazyku. Slidy.

30. listopadu:
Automaty (Turinguv stroj), gramatiky a souvislosti automatu a gramatik. Slidy

7. prosince:
Byl jsem mimo Prahu, zaskocil kolega Jezek.

14. prosince:
Automaty a prekladace, vzhled prekladace, analyza shora dolu, naznak analyzy shora nahoru. Draft slidu.

21. prosince:
Automaty a slozitost. Myslenka tezkosti, tezkost a uplnost ve tride, NP-tezkost a NP-uplnost jako specialni pripady, problemy KACHL a SAT... Draft slidu.

4. ledna:
Pravdepodobnostni a aproximacni algoritmy. Draft slidu.

11. ledna:
Ostatni jazyky z rodiny jazyka C, zaver. Kam odsud dal? Draft slidu.

Dalsi materialy:
Material o instalaci a zakladnich vlastnostech prostredi MS Visual Studio a MONO. Pozor, material je nekolik let stary a popisuje Studio verze 2008, dnes je k dispozici verze 2010 a nektere drobnosti se mohou lisit!

Terminy zkousek budou prvni tri stredy zkouskoveho obdobi na Male Strane v poslucharne S10 od 10:00. Terminy praktickeho testu budou po dohode, dalsi terminy zkousky budou taktez po dohode.