Kombinatorický seminář/ Seminar on Combinatorics

For English, see the short text above the images.

Informace pro LS 2022/2023

Seminář byl umluven na pátek od 14:00 do učebny S8. Vedou ho Martin Loebl a Martin Tancer. Podrobnější informace budou přibývat, prozatím může sloužit předchozí ročník jako inspirace. Noví zájemci jsou stále vítaní (i třeba týden dva po začátku semestru)!

Obecné informace

Kombinatorický seminář (NDMI022) je seminář pro studenty se zájmem o kombinatoriku. Předpokládají se znalosti odpovídající základním přednáškám (Diskrétní mat., Komb. a grafy I), seminář je tedy vhodný pro studenty 2. ročníku bakalářského studia a starší (ale prváci se zájmem o věc jsou také vítáni).

Hlavní náplní semináře je četba a referování odborných článků účastníky semináře; referování článku je nutnou podmínkou pro získání zápočtu.

Přínos je tedy hned dvojí: dozvíte se něco nového pěkného a navíc si vyzkoušíte předávání znalostí ostatním (aneb jak zařídit, aby jim to bylo taky tak jasné, jako mě).

Tématicky seminář zasahuje do různorodých oblastí kombinatoriky: kombinatorické struktury a procesy, teorie grafů, kombinatorická geometrie, pravděpodobnost, teorie her, ...

Každoročně je pro studenty Kombinatorického semináře pořádána Jarní škola kombinatoriky.

Několik dobrých rad jak přednášet – zejména při obhajobě diplomky, ale většina z toho lze aplikovat i na komb. seminář. (Sepsal prof. Matoušek.)

EN: Short information for students who do not understand Czech: The seminar is intended for students interested in combinatorics. This year, we expect a dual language model: students will be allowed to choose a language in which they want to present their lecture. It will be announced in advance on this webpage which lectures are in Czech and which ones are in English.

The seminar has been scheduled to Friday 14:00 in S8 lecture room.

origami planarity

Talks

17. 2. 2023paper distribution
24. 2. 2023J. Kalvoda On 4-connected 4-regular graphs without even cycle decompositions (EN)
3. 3. 2023 M. Kuděj Radon numbers grow linearly (EN)
10. 3. 2023B. Dohnalová A new upper bound to (a variant of) the pancake problem (EN)
17. 3. 2023J. Matějka A short proof that w(3, k) is greater or equal to (1-o(1))k2 (EN)
24. 3. 2023K. Karlov Describing realizable Gauss diagrams using the concepts of parity of bipartite graphs (EN)
31. 3 2023P. Khant Lu Great-circle tree thrackles (EN)
7. 4. 2023NO SEMINAR Easter
14. 4. 2023O. Chwiedziuk Approximate union closed conjecture (EN)
21. 4. 2023T. Čížek Improvement on the Crossing Number of Crossing-Critical Graphs (EN)
28. 4. 2023N. Plavnick Generalized Rental Harmony (EN)
5. 5. 2023V. Kuznietsov A note on saturation for k-wise intersecting families. (EN)
12. 5. 2023O. SladkýDisproof of a conjecture by Woodall on the choosability of Ks,t-minor free graphs (EN)
19. 5. 2023J. PetrLonely points in simplices (EN)

Historie semináře

ZS 2022/2023 LS 2021/2022 ZS 2021/2022 ZS 2020/2021 LS 2019/2020 ZS 2019/2020 LS 2018/2019 ZS 2018/2019 LS 2017/2018 ZS 2017/2018 LS 2016/2017 ZS 2016/2017 LS 2015/2016 ZS 2015/2016 LS 2014/2015 ZS 2014/2015 LS 2013/2014 ZS 2013/2014 LS 2012/2013 ZS 2012/2013 LS 2011/2012 ZS 2011/2012 LS 2010/2011 ZS 2010/2011 LS 2009/2010 ZS 2009/2010 LS 2008/2009 ZS 2008/2009 LS 2007/2008 ZS 2007/2008 LS 2006/2007 ZS 2006/2007 LS 2005/2006 ZS 2005/2006 LS 2004/2005 ZS 2004/2005