Kombinatorický seminář

V zimním semestru 2004/2005 se seminář koná pravidelně (modulo svátky) v pátek od 12:55 v posluchárně S7. Seminář vedou Martin Mareš a Robert Šámal.

Kombinatorický seminář (DMI022) je seminář pro studenty 2.-5. ročníku, zaměřený na řešení jednoduchých (ale často dosud nevyřešených) úloh z kombinatoriky a příbuzných oborů, jako je třeba teorie grafů a kombinatorická geometrie. Podstatnou součástí semináře je rovněž četba a referování odborných článků účastníky semináře. Každoročně je pro studenty Kombinatorického semináře pořádána Jarní škola kombinatoriky.

Program

8. 10.úvodní seminář, rozdávání článků etc.
15. 10.Eva OndráčkováTrojúhelníky v grafu a jeho doplňku
22. 10.Jan KadlecGolayovy a jiné kódy
29. 10.Martin CetkovskýImproved bounds for the chromatic number of a graph
5. 11.Tomáš VallaSokoban is PSPACE-complete
12. 11.Josef CibulkaA simple 3-sweep LBFS algorithm for the recognition of unit interval graphs.
19. 11.Jan HladkýFisher's Theorem.
26. 11.Alexandr KazdaRozlišující číslo hyperkrychlí
3. 12.Jan KynčlSeparating thickness from geometric thickness
10. 12.Marek Tesař McKay et al: Acyclic digraphs and eigenvalues of (0,1)-matrices. a možná i další
17. 12.Vánoční seminář
7. 1.Martin TancerO L(2,1)-obarvení, ostrovech a dírách

Články k referování

Volné články

Zamluvené články

Historie semináře

Kombinatorický seminář 2002-2003