Kombinatorický seminář

V zimním semestru 2005/2006 se seminář koná pravidelně (modulo svátky) v úterý od 9:00 v posluchárně S4. Seminář vedou Martin Mareš a Robert Šámal.

Kombinatorický seminář (DMI022) je seminář pro studenty 2.-5. ročníku, zaměřený na řešení jednoduchých (ale často dosud nevyřešených) úloh z kombinatoriky a příbuzných oborů, jako je třeba teorie grafů a kombinatorická geometrie. Podstatnou součástí semináře je rovněž četba a referování odborných článků účastníky semináře. Každoročně je pro studenty Kombinatorického semináře pořádána Jarní škola kombinatoriky.

Program

18.10.Jan KynčlVariace na Hedetniemiho hypotezu
25.10.J.K./Ondra Plášilpokr. z minula + Grafy bez krátkých sudých kružnic
1.11.Ondra PlášilGrafy bez krátkých sudých kružnic
8.11.Tomáš BartošOrtogonality graf (aneb bez kvantové komunikace se téžko žije)
15.11.pokračování z minula
22.11.Josef CibulkaKorelace v náhodných kostrách a pokrývacích lesích
29.11.Bernard Lidickýin-place merging
6.12.Tomáš GavenčiakNimoidní hry
13.12.Robert SasákTrojúhelníkově nasycené grafy
20.12.Vánoční seminář
3.1.2006Michal FerovOptimal pebbling on paths and cycles
10.1.2006Marek TesařAnalýza míchání karet

Zamluvené články

Tomáš BartošGodsil, Newman: Colouring an ortogonality graph
Michal Ferovoptimal pebbling of paths and cycles
Jan KynčlDuffus, Sauer: Chromatic numbers and products
Ondra PlášilLam, Verstraëte: A note on graphs without short even cycles
Ondra PlášilBlass, Braun: Random orders and gambler's ruin
Robert SasákAshkenazi: C3-saturated graphs
Rudolf StolařBender et al.: Insertion Sort is O(n*log n)
Ondra SuchýTuza et al.: The cover pebbling number of graphs
Marek TesařHammarström: Card-shuffling analysis with Markov chains

Úloha na tento týden

I tento semestr budeme společně řešit problémy z knihy pana Lovásze: Combinatorial problems and exercises. Na konci jednoho semináře si řekneme zadání, na začátku příštího někdo, kdo problém vyřešil, řekne řešení. Tady na webu se kromě zadání dočtete i malou nápovědu.

Zadání:

Minulé úlohy

Historie semináře

minulý semestr