Diskrétní Matematika (NDMI002)

V prípade potreby ma môžete kontaktovať emailom na adrese elias@kam.mff.cuni.cz, prípadne osobne na Malej strane v miestnosti 325. Konzultácie je lepšie dohodnúť dopredu mailom.

Cvičenie sa koná každý piatok o 9:00 v miestnosti S11.

Podmienky zápočtu: v priebehu semestra budú dve písomky a pravidelne budem zadávať domáce úlohy. Zápočet dostanete za dosiahnutie 50% bodov za domáce úlohy a písomky.

Elektronická zbierka príkladov: http://kam.mff.cuni.cz/~sbirka/

Zadania príkladov z cvičení

Cvičenie 1: Motivačné príklady, indukcia
Cvičenie 2: Množiny, funkcie, relácie
Cvičenie 3: Usporiadania
Cvičenie 4: Kombinatorické počítanie: faktoriál, binomická veta
Cvičenie 5: Princíp inklúzie a exklúzie
Cvičenie 6: Pravdepodobnosť I
Cvičenie 7: Pravdepodobnosť II
Cvičenie 8: Písomka od množín a relácií až po pravdepodobnosť
Cvičenie 9: Grafy: súvislosť, izomorfizmus, farebnosť
Cvičenie 10: Eulerovské grafy, bipartitné grafy, farebnosť, kreslenie na plochy
Cvičenie 11: Rovinnosť, dualita
Cvičenie 12: Písomka z grafov
Cvičenie 13: príklady na rovinnosť a dualitu, ktoré sme do písomky nestihli
Cvičenie 14: Opakovanie

Domáce úlohy

Svoje riešenia môžete odovzdávať osobne na začiatku cvičenia, alebo emailom do oficiálneho začiatku cvičenia. V prípade emailu posielajte, prosím, buďto plaintext, alebo PDF. Na riešení prosím okrem svojho mena uveďte aj prezývku pod ktorou budem môcť vaše body uverejňovať v tabuľke.

Neposielajte mi, prosím, prescanované alebo ešte horšie odfotené rukou písané riešenia. A už vôbec nie riešenia odfotené mobilom, hlavne ak sú po celom okraji papiera odfotené 2cm obrusu. Zle sa to číta a nedá sa to vytlačiť.

Zadanie  Termín odovzdania
DU 111.10.2013 09:00
DU 218.10.2013 09:00
DU 325.10.2013 09:00
DU 401.11.2013 09:00
DU 508.11.2013 09:00
DU 615.11.2013 09:00
DU 7Úloha nebola zadaná
DU 829.11.2013 09:00
DU 906.12.2013 09:00
DU 1013.12.2013 09:00
DU 1103.01.2013 09:00
DU 12Úloha nebola zadaná
DU 1310.01.2013 09:00
      DU1    DU2          DU3     DU4     DU5      DU6   P1        DU8    DU9    DU10   P2        DU11   DU13  Suma Zápočet
Maximum  2 2 2 2  1  1.5 1  1.5 1 2  1  2 2 3  2 2 1 2 1  2 2 1 1  2  2 2 2 2 10 10 10 10 10  2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 2 2  10 10 10 10 10  2 2 2 2  2 4  186   Z/N 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007    2 2 2 2  0.5 1.5 0.5 1.5 1 1  0.0 1 1 3  2 2 1 1 0  2 1 1 0.5   2 1 2 2  8 8 6 7 10  2 2 2 2  2 1 2 2  2 1 1 2  7 8 10 10 7          138.5  Z  
CINCI   2  2 0  1.0 1.5 0.5 1.5 1 2  1.0 2 1 3  2 2 1 2 0  2 1  0.5 2  2 2 2 2 10 7 5  10  2 2 2 1  2 2 2 2  2 2 2 2    7 9 8 7   1  1     127   Z  
Filip   2 2 1 2  1.0 1.5 0.5 1.5 1 2  0.0 1  3  2 2 1  1  1 1 1 1.0 1  2 2 2 2 10 10 10 1 9  2 2 2 2  2 1 0 2  2 2 2 2                   98.5  Z  
FLEXO   1 2 1 2  0.5 1.5 0.5 1.5 1     2  1  2 2     2 1 1 0.5   2 2 2   4 2   5 9  2 2 2 2  2 2 1 2  1 1 0 2    7 10 10 7  2   2     105.5  Z  
Hobit                         2 2 1    2 2 1 1.0 ?  2 2 2 2  5 7 3 3 10  1 2 2 2  1 2 2 2       8 7 10 6 5  2  2 2     103   Z  
honr    2 2 2 2  1.0 1.5 0.5 1.5 1 2  0.0 2 2 0  2 2 1  1  2 2 1 1.0   2 2 2 2  5 6 9 4 9  2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 2 2  8 10 10 5 5          134.5  Z  
Honza   1 2 2 2                                                                             7   N  
Janči   2 2 2 2    1.5 0.5 0.0 1   0.0 1 0 0  2 0   0  2 1 1 0.5   2 2 2   1 2 1 0 1  1 0 0 0                             30.5  N  
Janka   2 2 1 2    1.5 0.5   1 1    2  1  2 2     2 1 1 0.5   2 2 2   3 2 10   1  2 2 2 2  1 2 1 2  1 1  2    8 10 8 7  2   2     99.5  Z  
krivo    2 2 2    1.5 1.0 1.5 1 2    2  3        2   1.0   2  2 2 10 10   5 10  2 2 2   2   2  2 2    1    10 4  2 1  2     96   Z  
MAARTYL  2 2 2 2  1.0 1.0 0.5 0.0 1 1  0.5 2 2 0  2 2 1 1 0  2 2 1 0.5   2 2 2   8 10   3 10  2 2 2 2  2 0 1 2  2 2  2   10 10 10 3          117.5  Z  
maxova    2 2     1.0 0.5 0.5  2  1.0 1 2 2  2 2 1 1   2 1      2 0 2   8 2 3 0 10  2 1 2 2       1 1 1 2  1 5 10 7 7  2 0 1 2     97   Z  
Mikeftw       1.0   1.0 1.5 1 1  0.0 0  1                                                            6.5  N  
Nikol   2 2 2 2  0.0 0.0 0.5 1.5 1 2  0.0 2 0 0  2 2 1 2 0  2 1 1 1.0   1  2 0          2 1 2 2  2 2 1 2       10 10   5   0 0       69   N  
Papoušek  2 2 2 2  0.5 1.5 1.0 1.5  2  0.0 1    2 2 1    2 2  0.5   2 0 2 2  8 3 10 5 10  2 1 2 2  2 0 1 2  2 2  2    7 10 10 7  2   0     121   Z  
spulka    2 2 2  1.0 1.5 0.5 1.5 1   1.0 1  3  2 2 1 2 1  2  1 0.5 2   0 2 2  9 8 10 2 9  2 2 2 2  2 2 2 2   2    10 10   5 10  2        127   Z  
vitush    2 2 2  0.5 1.5   1.5 1 1  0.5 1 0   2 2 1 2   2 2 1 1.0 2  2 1 2 2  7 7 10 3 4  2 1 2 2  2 0 1 1  1 2    6 5 10 2 3          106   Z  
webnosium 2  2 2  0.0 1.5 1.0 0.5  2  0.5   0  2 2 1 1 1  2 0 1 0.0   2 2 2 0  1 0 10 3 3  2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 1 2    9 10 7 7          100.5  Z  
Zelda   2 2 2 2  0.5 1.5 1.0 1.5 1 1  0.0 1    2 2 1 2 1  2 2 1 0.5     2 2  5 8 10 3 4   1 2   2 2 2 2        10   7 7          98   Z  

Hranica zápočtu: 93 bodov