Diskrétní matematika - cvičení

Zde se průběžně budou objevovat nějaké informace ke cvičením. Najdete tu příklady k cvičením (z velké části jsou čerpány z knihy od J. Matouška a J. Nešetřila Kapitoly z diskrétní matematiky). Pokud hledáte kontakt na mě, tak se podívejte na moji domovskou stránku. Tato stránka k cvičením se týká pouze skupin st 15:40 M3 a st 17:20 M3.

Opravná písemka

Opravná písemka za 1. a 2. písemku se bude konat ve čtvrtek 19. 1. od 9:00 v učebně S9.

Výsledky po 2. písemce

2. písemka je už opravena a výsledky najdete zde skupina 15:40 a skupina 17:20. Zároveň tam už máte finální body za docházku a aktivitu. Kdo se bude chtít na písemku podívat, ať mne kontaktuje emailem a domluvíme se. Rád písemku ukážu: dokonce to velmi doporučuji, ať víte, v čem jste dělali největší chyby. A také, rozhodl jsem se snížit počet potřebných bodů na zápočet z 70 bodů na 65. Kdo tedy získal alespoň 65 bodů, měl by už mít zápočet v SISu. Zkontrolujte si! Kdo na zápočet zatím těsně nedosáhl, může zkusit vyřešit některé z následujících jednoduchých DÚ. S těmi, co nedosáhli výrazněji se domluvíme na opravné písemce. (Ale body za DÚ si také můžete vypomoci.)

DÚ 3a: Určete počet permutací s právě jedním pevným bodem. Můžete používat šatn. číslo ve výsledku. (2 body)

DÚ 3b: Nalezněte všechny stromy, jejichž doplňkem je nesouvislý graf. (3 body)

DÚ 3c: Graf G získáme tak, že z úplného grafu s 2n vrcholy odbereme perfektní párování, to znamená n hran z nichž žádné dvě nejsou sousední. Pro parametr t menší roven n určete počet podgrafů grafu G izomorfních s úplným grafem s t vrcholy. (3 body)

Druhá písemka

Druhá písemka bude ve středu 11. 1.

Dobrovolný DÚ 2

Byl zadán dobrovolný domácí úkol 2. Mezi variantami a) a b) si vyberte jenom jednu. Bodování je 3 body za a), 4 body za b), 3 body za c) (maximálně tedy můžete získat 7 bodů). Termín odevzdání úkolu je 4. 1. 2017. Kdo mi však řešení úkolu odevzdá nebo pošle mailem do 21. 12. 2016, tomu napíšu nějaké připomínky, poud řešení nebude v pořádku (a bude mít možnost řešení ještě opravit bez ztráty bodů).

Dobrovolný DÚ 1

Za následující dobrovolný domácí úkol můžete získat 4 body (do středy 23. 11.): Nechť G=(V,E) je graf a A je jeho matice sousednosti. Dokažte, že součet prvků na hlavní diagonále druhé mocniny matice A je roven 2|E|.

První písemka

První písemka byla ve středu 9. listopadu za 42 možných bodů. Zde můžete najít výsledky skupiny 15:40 a skupiny 17:20. Zároveň tu máte body za aktivitu k 9. 11.

Podmínky k zápočtu

Základní podmínkou k získání zápočtu je úspěšné absolvování dvou písemek. Z písemek je potřeba získat 70% (70 bodů ze 100 možných). Dále je možné získat nějaké body navíc za docházku (5 bodů), aktivitu během cvičení (není omezeno, čekejte tak kolem 8-10 bodů pro aktivnější), příležitostné domácí úkoly. V případě neúspěchu při řešení písemek bude náhradní možnost (ale doporučuji se připravit už napoprvé, dříve budete moci ke zkoušce).

Příklady z cvičení

Zde se budou objevovat příklady z cvičení ve formátu .pdf. Jsou vytvořeny pomocí aplikace sbírka příkladů . V této sbírce naleznete i řešení některých příkladů.

5. 10.: zadání 1. série (verze pro tisk). [Matematická indukce a relace.]

12. 10.: zadání 2. série (verze pro tisk). [Funkce a částečná uspořádání.]

19. 10.: zadání 3. série (verze pro tisk). [Základní kombinatorické počítání.]

26. 10.: zadání 4. série (verze pro tisk). [Princip inkluze a exkluze.]

2. 11.: dodělávali jsme příklady ze 4. série.

9. 11.: byla písemka. Posledních 20 minut: zadání 5. série (verze pro tisk). [Základní pojmy teorie grafů.]

16.11.: zadání 6. série (verze pro tisk). [Podgrafy, matice sousednosti, stupně a skóre.]

23.11.: zadání 7. série (verze pro tisk). [Eulerovské grafy a stromy.]

30.11.: dodělávali jsme příklady ze 7. série.

7.12.: zadání 8. série (verze pro tisk). [Kostry, rovinné grafy.]

14.12.: zadání 9. série (verze pro tisk). [Ještě rovinné grafy a barvení grafů.]

4.1.: zadání 10. série (verze pro tisk). [Prostor cyklů.]