Nekonečné množiny (NMAI074), ZS 2023/2024

Jan Kynčl, KAM (kyncl zavináč kam.mff.cuni.cz)

Přednáška se koná ve středu v 17:20 v S6 na Malé Straně.

Stránka v SISu, sylabus, literatura

Přednáška navazuje na úvodní přednášku Teorie množin (NAIL063). V první části se zaměříme na ordinální a kardinální aritmetiku; ve druhé části zejména na kombinatorické vlastnosti nekonečných množin a grafů a důsledky axiomu výběru v kombinatorice a geometrii. Přitom si ukážeme některá kombinatorická tvrzení, jejichž platnost závisí na zvolených axiomech (axiom nekonečna, axiom výběru).

Na případných konzultacích se můžeme domluvit osobně nebo e-mailem.

Doporučená literatura

Další zdroje: Průběh přednášky bude podobný jako minule.