Cvičení z Kombinatorické a výpočetní geometrie I a II - 19/20

English version (Anglická verze)

Přednáška se v letním semestru koná v úterý od 15:40 v S1, cvičení v úterý od 17:20 v S1.

Cvičení k přednášce Kombinatorická a Výpočetní geometrie II probíhá nepravidelně podle rozpisu termínů cvičení, který je uveden níže. Zápočet studenti obdrží za vyřešení "patřičného" počtu příkladů, které jim budou zadávány během semestru. Každý příklad má u sebe uvedeno, za kolik je bodů. Na řešení série je dán zpravidla čas tři týdny. U těžších příkladů bude dva týdny po zadání uvedena nápověda. Za příklady, u kterých byla dána nápověda, je poté možné získat jen polovinu bodů. V případě lepšího řešení odevzdaného po nápovědě se přičte polovina bodů získaných před nápovědou. Po prozrazení řešení není možné za daný příklad již žádné body získat.

Na cvičeních budou zadány některé lehčí příklady, které slouží především k osvojení si pojmů z přednášky. Za vyřešení každého z nich během cvičení je možné získat jeden bod. Na zápočet je potřeba získat alespoň čtvrtinu z celkového počtu bodů, na splnění zkoušky stačí 70% bodů. Obecně platí, že studenti, kteří získají vysoký počet bodů, to budou mít u zkoušky lehčí.

Chcete-li vidět výsledky svého snažení na webu, zvolte si nějakou přezdívku a napište ji na odevzdávané řešení (společně se svým jménem), případně nám ji pošlete e-mailem. Bez ní nebudeme/nemůžeme vaše výsledky zveřejňovat. Řešení v den nápovědy nebo cvičení odevzdávejte před přednáškou. Pro řešení zaslaná e-mailem je rozhodující čas odeslání do 15:40. Elektronická řešení doporučujeme posílat oběma cvičícím zároveň.

Případné nejasnosti, nalezené chyby v zadání a jiné dotazy týkající se cvičení směřujte na Michala Oplera (opler zavináč iuuk.mff.cuni.cz) nebo Honzu Kynčla (kyncl zavináč kam.mff.cuni.cz).Série příkladů

Zimní semestr

VýsledkyZadáníZadánoNápovědaDeadline
1. Konvexní množiny CZ, EN 4.10.2019 25.10.2019 1.11.2019
2. Věty Hellyho typu a věta o sendviči CZ, EN 18.10.2019 8.11.2019 15.11.2019
3. Průsečíková čísla a počítání incidencí CZ, EN 1.11.2019 29.11.2019
4. Dualita a mnohostěny CZ, EN 15.11.2019 13.12.2019 20.12.2019
5. Mnohostěny, arrangementy a Voroného diagramy CZ, EN 29.11.2019 10.1.2020
6. Bonusová série CZ, EN 2.1.2020 7.2.2020Letní semestr

VýsledkyZadáníZadánoNápovědaDeadline
1. Erdősova–Szekeresova věta pdf 25.2.2020 10.3.2020 17.3.2020
2. k-díry, půlící přímky a nakreslení grafů pdf 17.3.2020 7.4.2020
3. Davenportovy–Schinzelovy posloupnosti pdf 7.4.2020 28.4.2020
4. Průnikové vlastnosti konvexních množin pdf 28.4.2020 19.5.2020
5. Bonusová série pdf 19.5.2020 16.7.2020


Plán (letní semestr)

25.2.2020 zadání první série, cvičení
10.3.2020 nápověda k první sérii na konci přednášky
17.3.2020 zadání druhé série, cvičení, deadline pro odevzdání první série
7.4.2020 zadání třetí série, cvičení, deadline pro odevzdání druhé série
28.4.2020 zadání čtvrté série, cvičení, deadline pro odevzdání třetí série
12.5.2020 nápověda ke čtvrté sérii na konci přednášky
19.5.2020 deadline pro odevzdání čtvrté série

Plán (zimní semestr)

4.10.2019 zadání první série, cvičení
18.10.2019 zadání druhé série, cvičení
25.10.2019 nápověda k první sérii na konci přednášky
1.11.2019 zadání třetí série, cvičení, deadline pro odevzdání první série
8.11.2019 nápověda ke druhé sérii na konci přednášky
15.11.2019 zadání čtvrté série, cvičení, deadline pro odevzdání druhé série
29.11.2019 zadání páté série, cvičení, deadline pro odevzdání třetí série
13.12.2019 nápověda ke čtvrté sérii na konci přednášky
20.12.2019 cvičení, deadline pro odevzdání čtvrté série
10.1.2020 cvičení, deadline pro odevzdání páté série

Archiv

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Odkazy

Nascanované poznámky z přednášek (Bernard Lidický)