Václav Končický

Algoritmy a datové struktury I

Cvičení probíhá dálkově přes Zoom každý čtvrtek od 15:40 do 17:10. Taktéž lze po předchozí domluvě e-mailem vypsat konzultaci.

Toto cvičení patří k přednášce Martina Mareše.

Pokud máte cokoliv týkajícího se tohoto cvičení, pište prosím na e-mail koncicky+ads1@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

Přes semestr budou zadané domácí úkoly. Abyste měli zápočet jistý, potřebujete alespoň ⅔ bodů ze všech možných. Některé úlohy mohou být bonusové, přičemž se nebudou počítat do maxima. Na domácí úkol budete mít vždy čas 14 dní do začátku dalšího cvičení. Po tomto termínu můžete z domácího úkolu stále dostat až polovinu bodů.

K tomu, jak sepisovat domácí úkoly, si můžete přečíst návod. Při vymýšlení řešení můžete spolupracovat, ale samotné řešení pak sepište každý sám.

Řešení některých domácích úkolů lze najít na internetu. Pokud se rozhodnete úkol neřešit sami, ale prostě jej zkopírujete, tak jdete pouze proti sobě. Cílem cvičení je připravit vás na zkoušku.

Není-li uvedeno jinak, domácí úkoly se odesílají pomocí poštovní sovy. Měli byste mít přihlašovací údaje. Pokud ne, ozvěte se.

Pokud dosáhnete alespoň ½ bodů, můžete místo domácích úkolů sepsat zápočtový program. Pro více informací se ozvěte, pokud budete chtít využít tuto možnost.

Náplň cvičení

Užitečné odkazy