OptiMED aneb Sladká optimalizace

servírovaná s chutí a zápalem (doufejme, bez horečky).

Základní informace

Své cvičící můžete kontaktovat na adrese Dušan anebo Vojta.

Pravidla udělení zápočtu

Do indexu se Vám podepíšeme, pokud ziskáte alespoň polovinu bodů z domácích úkolu.

Úkoly prosím odevdávejte (pokud možno) čitelně sepsané, každý na samostatném papíru (případně více papírech), abychom si je mohli rozebrat a každý cvíčící mohl opravit přidělaný příklad. Pokud hodláte odevzdat úkol elektronicky použijte LaTeX a k němu ideálně upravenou upravenou šablonu definic z přednášky (jen případně upravte kódování). Pro ukázku může sloužit příklad. Skenovaná (focená,...) řešení neakceptujeme!

Neopisujte úkoly! Opsaný úkol = -trojnásobek bodů.

Odevzdání posledních úkolů je před poslední přednáškou!

Zadání ze cvičení (včetně domácích úkolů)

K posledním sadám domácích úkolů by se vám mohla hodit promítaná prezentace o řešičích.

Průběžné výsledky snažení