Výuka

V prípade potreby ma môžete kontaktovať emailom na adrese email: elias@kam.mff.cuni.cz, prípadne osobne na Malej strane v miestnosti 325.

2013/2014

Optimalizační metody (NOPT048)
     Stránka prednášky (prof. Sgall): http://kam.mff.cuni.cz/~sgall/vyuka/OPT/
     Stránka cvičení Martina Böhma: http://kam.mff.cuni.cz/~bohm/2013/opt/
     Stránka mojich cvičení: ./1314/opt/

Diskrétní Matematika (NDMI002)
     Stránka prednášky (Vít Jelínek): http://kam.mff.cuni.cz/~jelinek/1314/dm.html
     Stránka mojich cvičení: ./1314/dm/

Kombinatorická a výpočetní geometrie I (NDMI009)
     Stránka prednášky (prof. Matoušek & doc. Valtr): http://kam.mff.cuni.cz/kvgI.html
     Stránka cvičení (spolu s Martinom Balkom): http://kam.mff.cuni.cz/kvg/

2012/2013

Optimization methods (NOPT048)
     — see the web page of Dušan Knop: http://kam.mff.cuni.cz/~knop/vyuka/archive/1213/optimed/
     Software and libraries for Linear programming: LP software
     Homeworks: 1, 2 (page of Dušan Knop)