Tradiční 47. česko-slovenská konference o teorii grafů a kombinatorice.
Konferenční foto
Datum 28.5.-1.6. 2012
Místo Evropské školící centrum
Litomyšl
Organizují Katedra aplikované matematiky, MFF UK
Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (CE-ITI)
Česká matematická společnost, sekce JČMF
Jiří Fiala
Tomáš Gavenčiak (web, registrace)
Petr Gregor (sborník)
Kontakt grafy2012@kam.mff.cuni.cz
Konferenční poplatek 3500 Kč (platba do 30.4.)
4000 Kč (platba po 1.5.)
-700 Kč sleva pro členy JČMF a JSMF
-1300 Kč sleva pro studenty
obě slevy lze spojit
Číslo účtu 0200030319/0800 u České Spořitelny a.s.
Variabilní symbol Vám bude zaslán do týdne po registraci. Informace o mezinárodních platbách (EN).

Vložné pokrývá náklady na odborný program a zahrnuje sborník a další materiály, výlet a konferenční večeři.

Příspěvky zasílejte do 30.4. na adresu grafy2012@kam.mff.cuni.cz ve formě standardního článku v LaTeXu v rozsahu nejvýše 1/2 strany 10 bodového písma.


Zobrazit mapu ČS Grafy 2012 v novém okně

Přihlášení účastníci

Novinky

13. Ledna 2012
Stránky ČS Grafy 2012 otevřeny.
8. Března 2012
Druhé oznámení.
16. Dubna 2012
Třetí oznámení.