O Litomyšli

Město Litomyšl je jedno z nejkrásnějších měst České republiky. Jeho historie sahá do prvního tisíciletí našeho letopočtu. První písemná zmínka o Litomyšli se vztahuje již k roku 981 a pochází z Kosmovy kroniky české, kdy měl na litomyšlském návrší stávat strážní hrad střežící panství Slavníkovců a nedaleko procházející obchodní cestu evropského významu – tzv. Trstěnickou stezku. Roku 1259 byla Litomyšl českým králem Přemyslem Otakarem II. povýšena na město a v roce 1344 zde Karel IV. založil biskupství. Významné bylo též litomyšlské piaristické gymnázium.

Ve městě pobývala řada významných osobností, např. Alois Jirásek nebo Božena Němcová. Virtuální prohlídku současné Litomyšle naleznete zde.

Renesanční zámek
Renesanční zámek - památka UNESCO

Renesanční zámek

Litomyšl byla vždy významným sídlem a tomu odpovídaly i stavitelské počiny - Vratislav II. z Pernštejna zde nechal vystavět skvostný sgrafity zdobený renesanční zámek (1568 – 1581). Dne 2. března 1824 se v zámeckém pivovaru narodil budoucí zakladatel české národní hudby, skladatel Bedřich Smetana. Areál renesančního zámku, v němž se již od roku 1949 každoročně uskutečňuje věhlasný Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, je od roku 1999 zapsán v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Zámek Litomyšl

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže a Klášterní zahrady

Roku 1722 byl dostavěn monumentální piaristický chrám Nalezení sv. Kříže. Bohužel v současnosti není dokončena oprava vnitřních prostor a kostel není veřejně přístupný. Na kostel však navazují nádherné klášterní zahrady, kde najdete i sochy Olbrama Zoubka. Jeho další práce jsou vystaveny v Zámeckém sklepení.

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

Portmoneum - Muzeum Josefa Váchla

Za prohlídku jistě stojí Portmoneum, T. Novákové 75, které najdete na cestě z internátu SPGŠ do konferenčního centra. Jedná se o menší domek, který patřil Josefu Portmanovi. V domě jsou nádherné nástěnné malby a ručně vyřezávaný a malovaný venkovský nábytek, které vytvořil malíř, grafik a spisovatel Josef Váchal na žádost Josefa Portmana. Z díla Váchalova si jistě vzpomenete na Krvavý román, který by též zfilmován. V Litomyšli také naleznete ulici Josefa Váchala, u Smetanova náměstí. Dům v této uličce je vyzdoben sgrafity vytvořenými podle Váchalových dřevorytů v Krvavém románě, sídlí v něm nakladatelství Paseka.

ulice Josefa Váchala

Bazén

Městský bazén byl otevřen v roce 2011 a patří mezi zajímavé architektonické stavby, které můžeme najít v Litomyšli. Byl oceněn titulem Stavba roku 2011. Najdete jej nedaleko internátu SPGŠ v areálu koupaliště.

Bazen Litomyšl

Galerie a muzea

V Litomyšli můžete najít velké množství galerií a muzeí. V areálu zámku a v jeho blízkosti naleznete:

V docházkové vzdálenosti lze doporučit tyto galerie:

Okolí

Okolí Litomyšle nabízí řadu zajímavých cílů pro pěší i cyklistické výlety. Pěšky je dosažitelný Nedošínský háj , známý díky románu Filosofská historie Aloise Jiráska. Asi 20 km od města se nachází pískovcové skalní město Toulovcovy maštale. Náročnější cyklistické trasy vedou směrem k podhůří Orlických hor, např. na vrch Kozlov.

Zámek Nové hrady

Rokokový zámek Nové Hrady nechal v letech 1774 - 1777 vystavět hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré. Budovu obklopuje cenný rokokový ornamentální areál (dokončený 1791) nazývaný „České Versailles“ nebo „Malý Schönbrunn.“

V zámku je umístěna stálá expozice historického nábytku (od baroka po kubismus) ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Ve špýcharu je umístěno první české muzeum velocipedů, největší sbírka kol a cyklistických věcí v České republice. V hlavním rokokovém sále se konají svatební obřady; bývalá kočárovna a konírna slouží k pořádání společenských i soukromých akcí. V hospodářských křídlech zámku se nachází restaurace a cukrárna s minigalerií. U zámku je klasicistní zahradní altán i domek zahradníka, na druhém nádvoří zámku vznikla ukázka užitkové zeleninové zahrady, na terase před špýcharem je dnes barokní divadélko ze stříhané zeleně a zahrada s perénovými záhony, za zámkem najdete rozsáhlý labyrint. K zámku patří též jezdecká stáj a farma s chovem jelena lesního a daňka evropského.