Kolegové a kolegyně, obecné informace o přednášce Programování I (vztahující se k oběma skupinám) hledejte i na stránce kolegy Holana. Jelikož informace platí pro obě skupiny, bylo by kontraproduktivní zveřejňovat je dvakrát.

Obsah přednášek:

3. října:

10. října: 17. října:

24. října:
Funkce a procedury (definice a volání), lokální a globální proměnné, předání parametru hodnotou a referencí, definice lokálních funkcí (vnořených). Rekurze poprvé (myšlenka rekurze, její souvislost s indukcí a pár motivačních příkladů, především faktoriál a Fibonacciho čísla). Slidy.

31. října:
Ordinální datové typy, Hornerovo schéma, předvýpočet. Předání pole jako parametru funkci, výčtové datové typy, direktivy překladače. Slidy. Pozor, zdrojové texty odkazované ve slidech najdete jinde. Najdete je jako enum.pas respektive case_of.pas.

7. listopadu: Soubory a práce s nimi (tetové), rekurze podruhé (výpis všech čísel dané délky v zadané číselné soustavě), struktury (typ record) a práce s nimi. Slidy.

14. listopadu: Základní třídicí algoritmy (Bubblesort, Insertsort, Selectsort, Quicksort), metoda Rozděl a panuj, jednotky (oddělený překlad), základní standardní jednotky (crt, dos, printer, graph), direktiva Forward. Slidy.

21. listopadu: Pointery (definice typu ukazatel, operátor stříšky a zavináče (obchodního "a")), zaveden spojový seznam. Slidy.

28. listopadu: Typologie spojových seznamů, fronta a zásobník, prohledání do hloubky a do šířky s vyučitím zásobníku resp. fronty. Slidy.

5. prosince: Stromové datové struktury, tedy binární vyhledávací strom, optimální (vyvážený) binární vyhledávací strom, AVL-strom, A-B-strom a B-strom, hashování. Lze předpokládat (jako u všech předem připravených slidů), že za jednu přednášku nestihneme všechno, tedy skončíme tam, kam dojdeme. Slidy.

12. prosince: Hashování, návrat k rekurzi, vyhodnocení výrazu a převody mezi notacemi, začátek teorie her. Slidy.

19. prosince (oček.): Teorie her, dlouhá čísla. Slidy.

Někteří z vás projevili zájem o zdrojové kódy, které vyrábím na přednášce. Ačkoliv jejich využití je lehce problematické, stáhnout si je můžete zde: A.PAS, B.PAS, C.PAS, D.PAS, TRIDENI.PAS, E.PAS, F.PAS.