Nekonečné množiny (NMAI074), ZS 2018/2019

Wednesdays at 10:40 in the corridor on the 2nd floor. If there is at least one student who does not understand Czech, the lectures will switch to English; but students may still ask questions in Czech during the lectures.


Jan Kynčl, KAM (kyncl zavináč kam.mff.cuni.cz)
Přednáška se koná ve středu v 10:40 na chodbě ve 2. patře na Malé Straně.

Záznam v SISu, sylabus, literatura

Přednáška navazuje na úvodní přednášku Teorie množin (NAIL063). V první části se zaměříme na ordinální a kardinální aritmetiku; ve druhé části zejména na kombinatorické vlastnosti nekonečných množin a grafů a důsledky axiomu výběru v kombinatorice a geometrii. Přitom si ukážeme některá kombinatorická tvrzení, jejichž platnost závisí na zvolených axiomech (axiom nekonečna, axiom výběru).

Na případných konzultacích se můžeme domluvit osobně nebo e-mailem.

Doporučená literatura (bude aktualizována v průběhu semestru):

Další zdroje:

Příklady k procvičení

Témata přednášek:

3.10.

10.10.

17.10.

24.10. (samostatná četba [BS, str. 154-159, 3.16-3.32])

31.10.

7.11.

14.11.

21.11.

28.11.

5.12.

12.12.

19.12.

9.1.