Základní informace

Jako kontakt na mě užijte e-mail - knop( at )kam(DOT)mff(another DOT)cuni(last DOT)cz. Do předmětu e-mailu vložte prosím prefix s kódem předmětu.

Co bylo na cvičeních?

 1. Logické hříčky
 2. Relace
 3. Ekvivalence a uspořádání
 4. Indukce
 5. Kombinatorické počítání (a sem tam i indukce)
 6. Princip inkluze a axkluze
 7. Šatnářka pana Catalana
 8. Decentní úvod do grafů
 9. Pravděpodobnostní posvištění
 10. Grafové pokračování
 11. Rovinné grafy a stromy
 12. Další grafová cvičení
 13. Co se jinam nevešlo, otázky a odpovědi

Za co bude zápočet?

Zápočet bude udělen každému, kdo bude míti více než 80 bodů z domácích úkolů. Úkoly se počínaje prvním týdnem zadávají na cvičeních. Na jejich vyřešení máte týden. Po uplynutí této doby se body redukují na polovinu (ale dostanete nápovědu, jak na dané cvičení můžete snáze přijíti). Pokud by se vyskytly úkoly obzvláště složité, mohou se odevzdávat až do konce semestru. Úkoly v žádném týdnu (když nepočítáme ty obzváště složité a bonusové) nepřesáhnou 20 bodů.

Průběžné výsledky snažení

Kdo vyřeší záhadu: