Informace o přednášce Matematická analýza I (MAI054)

Sylabus a anotace. Viz SIS.

Doba a místo. Přednáška se koná v pondělí v 15:40 - 17:10 a ve středu v 14:00 - 15:30 v posluchárně S5 v budově na Malostranském náměstí. 11.10. přednáška odpadá kvůli imatrikulaci.

Literatura. Je uvedena v SISu a v knihovnách lze nalézt mnoho učebnic matematické analýzy (v češtině i angličtině) různé úrovně. Ovšem nějaká  základní učebnice, podle níž by se přesně vyučovalo, pro tento předmět neexistuje. Doporučuju proto sledovat přednášky, které budu také umísťovat na web.

Cvičení a cvičící. K mé paralelce vedou cvičení RNDr. Naděžda Krylová, CSc. a  RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.  Zápočet ze cvičení je nutný pro  připuštění ke zkoušce. Uděluje se za přiměřenou (aktivní) účast na cvičeních a za přiměřený výkon v písemných testech, podle upřesnění cvičící.


Zkouška. Požadavky ke zkoušce z MAI054 . Výsledky zkoušky 18. 1. 2007.  Výsledky zkoušky 22. 1. 2007. Výsledky zkoušky 26. 1. 2007.  Výsledky zkoušky 6. 2. 2007.  Výsledky zkoušky 15. 2. 2007. Další termín zkoušky je v pátek 9.3.2007 v 8:30 (pozor, o půl hodiny dříve než obvykle!) v S8 v 1. patře na Malé Straně. Výsledky zkoušky 9. 3. 2007. Následující a poslední termín zkoušky z MAI054 bude vypsán v červnu. Zde jsou pro zajímavost zadání písemek na dosavadních termínech: 18. ledna, 22. ledna, 26. ledna, 6. února  a 15. února

Učební text k přednášce ve formátu pdf (překlepy a chyby nahlášené do 26.2.2007 by už měly být opravené), průběžně dopisovaný. Je úplný až do 23. přednášky včetně, kromě kapitoly 1 (Reálná čísla a jejich vlastnosti), která  bude ještě doplněna (ale z hlediska látky požadované ke zkoušce je úplná).

Texty přednášek. 1. př.  2. října 2006: text přednášky  (1. strana dvakrát), 2. př.  4. října 2006: text přednášky  (přibližný, pro poruchu techniky jsem psal na tabuli),  3. př.  9. října 2006: text přednášky  (důkaz, že reálná čísla mají vlastnost suprema udělám znovu pořádně v separátním textu) , 11. října přednáška odpadla kvůli imatrikulaci studentů v Karolinu, 4. př.  16. října 2006: text přednášky , 5. př.  18. října 2006: text přednášky , 6. př. 23. října 2006: text přednášky , 7. př. 25. října 2006: text přednášky , 8. př. 30. října 2006: text přednášky , 9. př. 1. listopadu 2006: text přednášky , 10. př. 6. listopadu 2006: text přednášky , 11. př. 8. listopadu 2006: text přednášky , 12. př. 13. listopadu 2006: text přednášky , 13. př. 15. listopadu 2006: text přednášky , 14. př. 20. listopadu 2006: text přednášky , 15. př. 22. listopadu 2006: text přednášky , 16. př. 27. listopadu 2006: text přednášky , 17. př. 29. listopadu 2006: text přednášky , 18. př. 4. prosince 2006: text přednášky , 19. př. 6. prosince 2006: text přednášky , 20. př. 11. prosince 2006: text přednášky , 21. př. 13. prosince 2006: text přednášky , 22. př. 18. prosince 2006: text přednášky , 23. př. 20. prosince 2006: text přednášky , 24. př. 3. ledna 2007: text přednášky ,únor 2007