Martin Klazar

docent (associate professor) cv
výzkum (research interests) enumerative combinatorics, extremal combinatorics, history of mathematics, number theory, power series and generating functions. More recently: elementary mathematical analysis

výuka (teaching)

letní semestr (summer term) 2022/23

Konzultační hodiny (office hours) po dohodě (by appointment). Pracovnu mám v malostranské budově ve 2. patře, místnost č. 224 (my office is in Mala Strana building, 2nd floor (ground floor is 0th), room 224).

minulá výuka (past teaching) (jen přednášky a cvičení)

učební texty a texty k přednáškám (lecture notes) , DOD2019

research

papers , unpublished texts , lecture notes , talks and lectures

Ph.D. students:
Vít Jelínek (2004-2008), Jaroslav Hančl (2011-2020)

my mathematical library

other (jiné)

Contact:
Department of Applied Mathematics, Charles University
Malostranske nam. 25
118 00 Praha
Czech Republic

(Katedra aplikované matematiky, MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00 Praha)
Phone: 420-221914238
email: "surname"@kam.mff.cuni.cz