Martin Klazar

associate professor (docent) cv
research interests: enumerative combinatorics, extremal combinatorics, history of mathematics, number theory, power series and generating functions.

výuka (teaching)

zimní semestr (winter term) 2022/23

Konzultační hodiny (office hours) po dohodě (by appointment). Pracovnu mám v malostranské budově ve 2. patře, místnost č. 224 (my office is in Mala Strana building, 2nd floor (ground floor=0), room 224).

minulá výuka/past teaching (jen přednášky a semináře)

učební texty a texty k přednáškám DOD2019

research

papers  unpublished texts  lecture notes    talks and lectures

Ph.D. students:
Vít Jelínek (2004-2008), Jaroslav Hančl (2011-2020)

my mathematical library

other (jiné)

Contact:
Department of Applied Mathematics, Charles University
Malostranske nam. 25
118 00 Praha
Czech Republic

(Katedra aplikované matematiky, MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00 Praha)
Phone: 420-221914238
email: "surname"@kam.mff.cuni.cz